Ένας στους 142 διορίζεται σε δύο προκηρύξεις του ΑΣΕΠ

aseppp
0

Ένας στους 142 διορίζεται σε δύο προκηρύξεις του ΑΣΕΠ

 Σωτήρης Μπέσκος

Ένας στους 142 διορίζεται σε δύο προκηρύξεις του ΑΣΕΠ

Ένας στους 142 διορίζεται σε δύο προκηρύξεις του ΑΣΕΠ

Ένας στους 142 διορίζεται σε δύο προκηρύξεις του ΑΣΕΠ όπου και έτρεξαν το προηγούμενο διάστημα σύμφωνα με δύο ανακοινώσεις που εξέδωσε το ΑΣΕΠ

Από το ΑΣΕΠ γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 2Ε/2020 του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση δέκα (10) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), υποβλήθηκαν συνολικά 57 αιτήσεις.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

· 2 αιτήσεις για την κάλυψη 1 θέσης στο γνωστικό αντικείμενο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ και

· 55 αιτήσεις για την κάλυψη 9 θέσεων στο γνωστικό αντικείμενο ΝΟΜΙΚΩΝ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Κ/2020

Επίσης από το ΑΣΕΠ γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 5Κ/2020 του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας
τριάντα έξι (36) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής,
Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) (Ανεξάρτητη Αρχή),
στο Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.) (Υπουργείο Υγείας) και στην Τράπεζα της Ελλάδος, υποβλήθηκαν
συνολικά 8.322 αιτήσεις.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

· 1.575 αιτήσεις για την κάλυψη 17 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.

· 2.175 αιτήσεις για την κάλυψη 8 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε.

· 3.858 αιτήσεις για την κάλυψη 10 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.

· 714 αιτήσεις για την κάλυψη 1 θέσης κατηγορίας Υ.Ε.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης,
το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 16.015 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

 

ximiko324433

 

ΠΗΓΗ 

εύρεση εργασίας στο ergasia.gr 

Σχετικά Άρθρα