Έρχεται μοντέλο leasing στην πρώτη κατοικία των πιο ευάλωτων

akinitia
0

Έρχεται μοντέλο leasing στην πρώτη κατοικία των πιο ευάλωτων

Για τον νέο πτωχευτικό κώδικα συζήτησαν χτες το απόγευμα κυβερνητικά και τραπεζικά στελέχη. Προκρίνεται η λύση δημιουργίας κρατικού φορέα απόκτησης ακινήτων των οικονομικά ευάλωτων.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», την μεταβίβαση σε κρατικό φορέα και την επαναμίσθωση της κύριας κατοικίας δανειοληπτών που πτώχευσαν και θεωρούνται οικονομικά ευάλωτοι προβλέπει το νέο πτωχευτικό πλαίσιο που συζητήθηκε χτες από κυβερνητικά και τραπεζικά στελέχη.

Σύμφωνα με την συγκεκριμένη διάταξη, θα συσταθεί κρατικός φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων.

Σε περίπτωση που κάποιος δανειολήπτης πτωχεύσει, εφόσον εκποιηθεί η υπόλοιπη περιουσία του και υπό την προϋπόθεση ότι πληροί συγκεκριμένα αυστηρά οικονομικά κριτήρια, θα μεταβιβάζει την κύρια κατοικία του σε αυτό τον φορέα με τίμημα την εμπορική αξία. Στη συνέχεια θα μπορεί να διαμένει σε αυτή για 12 χρόνια καταβάλλοντας ενοίκιο.

Εντός τριών ετών από την έναρξη της μίσθωσης θα έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την μετατροπή της σύμβασης σε μίσθωση με δικαίωμα επαναγοράς και εικοσαετή διάρκεια. Στην ουσία πρόκειται για ένα μοντέλο leasing όπου ο εκμισθωτής αφου καταβάλει κανονικά τις δόσεις – ουσιαστικά το ενοίκιο – έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει το αντικείμενο της μίσθωσης, δηλαδή το ακίνητο με συγκεκριμένους οικονομικούς όρους (προκαθορισμένους).

Σύμφωνα με το προσχέδιο που συζητείται αυτή τη περίοδο, η σύμβαση θα λύεται όταν ο οφειλέτης δεν καταβάλει τρία μισθώματα. Τα κεφάλαια του φορέα θα προέλθουν από το Δημόσιο και από τιτλοποίηση απαιτήσεων ενώ η διαχείρησή του θα ανατεθεί σε εταιρεία διαχείρησης πιστώσεων.