Από 6 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου οι εξετάσεις του ΕΑΠ

ΕΑΠ
0

Από 6 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου οι εξετάσεις του ΕΑΠ

Από 6 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου οι εξετάσεις του ΕΑΠ

Από 6 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου οι εξετάσεις του ΕΑΠ

Από τις 6 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου θα γίνουν «ηλεκτρονικά» οι εξετάσεις των 45.000 φοιτητών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Οι φοιτητές του ΕΑΠ ενημερώθηκαν σήμερα τόσο για την ημερομηνία της εξέτασης τους, την ώρα και τον τρόπο της διαδικασίας.

Οι συντονιστές των Θεματικών Ενοτήτων σε συνεργασία με τους διδάσκοντες, αποφάσισαν τόσο τον τρόπο εξέτασης όσο και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της διαδικασίας, όπως αυτές προτάθηκαν από τη Διοικούσα Επιτροπή του.

Ενενήντα επτά θεματικές θα εξεταστούν με γραπτή εξέταση ανάπτυξης με ανοιχτά βιβλία, 71 με συνδυασμό ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και θεμάτων ανάπτυξης, 43 με τελική εργασία (Project), 31 με γραπτή εξέταση ανάπτυξης με ανοιχτά βιβλία και δυνητική προφορική υποστήριξη γραπτού, 27 με γραπτή εξέταση με θέματα πολλαπλής επιλογής και με ανοικτά βιβλία, 27 με προφορική εξέταση, 24 με τελική εργασία (Project) και δυνητική προφορική υποστήριξη εργασίας, 20 με γραπτή εξέταση ανάπτυξης με κλειστά βιβλία, 10 με συνδυασμό γραπτής και προφορικής εξέτασης, 7 με συνδυασμό ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και θεμάτων ανάπτυξης και δυνητική προφορική υποστήριξη γραπτού, 6 με γραπτή εξέταση ανάπτυξης με κλειστά βιβλία και δυνητική προφορική υποστήριξη γραπτού και 5 με θέματα πολλαπλής επιλογής και προφορική εξέταση επί των θεμάτων εξέτασης την ίδια μέρα.

dikiaologitika.gr

Σχετικά Άρθρα