ΑΣΕΠ έτοιμες για να δημοσιευθούν προκηρύξεις για μόνιμες προσλήψεις Υπουργείου Εσωτερικών (2909 μόνιμες προσλήψεις)

ΑΣΕΠ 4
0

Εγγραφο του ΑΣΕΠ αποκαλύπτει τις προκηρύξεις για μόνιμες προσλήψεις που θα βγουν το επόμενο διάστημα αλλά και σε τι κατάσταση βρίσκονται όσες αναμένονται αποτελέσματα. Δείτε αναλυτικά την λίστα.

Τη σύσταση ομάδων εργασίας, πέραν του κανονικού ωραρίου και πέραν της υπερωριακής εργασίας του ΑΣΕΠ, για τα ακόλουθα:

 1. Επεξεργασία σχεδίου προκήρυξης του Υπουργείου Εσωτερικών για την πλήρωση 2909 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας σε ΟΤΑ Α΄ βαθμού.

 2. Επεξεργασία σχεδίου προκήρυξης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την πλήρωση 1 θέσεως ΔΕ Τεχνικών, 1 θέσεως ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγος) και 3 θέσεων ΤΕ και ΔΕ κατηγορίας του Αιγινήτειου, του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου ΑΕ για την πλήρωση 2 θέσεων ΔΕ Τεχνικών, του Οργανισμού Λιμένος Βόλου ΑΕ για την πλήρωση 3 θέσεων.

 3. Επαναπροκήρυξη από 7Κ/2017, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την πλήρωση 1 θέσεως ΔΕ Τηλεφωνητών, των Ιερών Μητροπόλεων Ύδρας, Σπετσών, Αιγίνης, Ερμιονίδος και Τροιζηνίας, Αλεξανδρούπολης, Μαρώνειας και Κομοτηνής, Αργολίδας, Σάμου, Ικαρίας και Κορσέων για την πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ και ΔΕ κατηγορίας, 1 θέσεως ΤΕ Πληροφορικής ΙΔΑΧ της ΑΕΜΥ, του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την πλήρωση 12 θέσεων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατηγορίας και των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων για την πλήρωση 8 θέσεων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατηγορίας, του ΑΟΣΑΚ για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕ Επιμελητών Εισπράξεων, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης για την πλήρωση 1 θέσεως ΔΕ Ταμία-Λογιστή, του ΟΠΕΚΑ για την πλήρωση 9 θέσεων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας, του ΕΛΓΑ για την πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ κατηγορίας, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/ΓΕΝ/ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ για την πλήρωση 6 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΥΕ κατηγορίας, του Οργανισμού Λιμένος Πατρών ΑΕ για την πλήρωση 8 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και του Οργανισμού Λιμένος Εύβοιας ΑΕ για την πλήρωση 12 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, (ΣΥΝΟΛΟ 79 θέσεις)

 4. Επεξεργασία σχεδίου προκήρυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την πλήρωση 167 θέσεων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατηγορίας και του ΟΠΕΚΕΠΕ για την πλήρωση 20 θέσεων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας.

 5. Επεξεργασία σχεδίου προκήρυξης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την πλήρωση 1 θέσεως ΠΕ Ιατρών με 3ετή θητεία, της Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή για την πλήρωση 2 θέσεων ΕΕΠ και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την πλήρωση 1 θέσεως ΠΕ Ελεγκτή Ιατρού και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) για την πλήρωση 10 θέσεων ΕΕΠ.

Επίσης οι προκηρύξεις του ΑΣΕΠ που τρέχουν η αναμένονται αποτελέσματα (ΛΙΣΤΑ).

 1. Προκήρυξη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης ΤΕ.

  Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων έως 06-03-2020.

 2. Προκήρυξη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας ΔΕ.

  Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων έως 06-03-2020.

 3. Προκήρυξη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη διαδικασία με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, κλάδων ΠΕ 60, ΠΕ 70 και ΠΕ 73 και

  Δευτεροβάθμιας κλάδου ΠΕ 79 Γενικής Εκπαίδευσης καθώς και ανά μουσική εκπαίδευση, κατηγορίας Π.Ε. (1ΓΕ/2019). Ηλεκτρονική επεξεργασία αιτήσεων.

 4. Προκήρυξη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση για τους κλάδους ΠΕ79.01 και ΠΕ79.02 υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας ΠΕ.

  (2ΓΕ/2019). Ηλεκτρονική επεξεργασία αιτήσεων.

 5. Προκήρυξη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας κα δευτεροβάθμιας Ειδικής

  Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) ΠΕ (3ΕΑ/2019) (ΦΕΚ 12/24-04-2019). Εξέταση ενστάσεων για την έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων.

 6. Προκήρυξη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας κα δευτεροβάθμιας Ειδικής

  Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) ΤΕ (4ΕΑ/2019). Εξέταση ενστάσεων για την έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων.

 7. Προκήρυξη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας κα δευτεροβάθμιας Ειδικής

  Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) ΔΕ (5ΕΑ/2019). Εξέταση ενστάσεων για την έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων.

 8. Προκήρυξη για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 32 θέσεων τακτικού προσωπικού ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (401 ΓΣΝΑ) και στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου

  Στρατού (ΝΙΜΤΣ) (5Κ/2019) (χωρίς δικαιολογητικά). Αυτεπάγγελτος και κατ’ ένσταση έλεγχος για την έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων για την κάλυψη των 15 θέσεων κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.

 9. Προκήρυξη για την πλήρωση 12 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας στη Βουλή των Ελλήνων (1Κ/2019) (χωρίς δικαιολογητικά).

  Αυτεπάγγελτος και κατ’ ένσταση έλεγχος για την έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων.

 10. Προκήρυξη για την πλήρωση 1116 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας σε φορείς του Υπουργείου Υγείας (2Κ/2019) (χωρίς δικαιολογητικά). Επεξεργασία αιτήσεων και δικαιολογητικών για την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων.

 11. Προκήρυξη για την πλήρωση 76 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ κατηγορίας (3Κ/2019) (χωρίς δικαιολογητικά). Παραλαβή και πρωτοκόλληση αιτήσεων και δικαιολογητικών.

 12. Προκήρυξη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την πλήρωση 75 θέσεων ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας του κλάδου Τελωνειακών (6Κ/2019) (ΦΕΚ 37/4-10-2019) (χωρίς δικαιολογητικά). Παραλαβή και πρωτοκόλληση αιτήσεων και δικαιολογητικών.

 13. Προκήρυξη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την πλήρωση 317 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας. (7Κ/2019). Ηλεκτρονική επεξεργασία αιτήσεων.

 14. Προκήρυξη για την πλήρωση 209 θέσεων ΠΕ και ΔΕ της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (1Κ/2018). Αυτεπάγγελτος και κατ’ ένσταση έλεγχος για την έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων.

 15. Προκήρυξη για την πλήρωση 19 θέσεων ΠΕ κατηγορίας στην ΑΕΠΠ (2Κ/2018). Αυτεπάγγελτος και κατ’ ένσταση

  έλεγχος για την έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων.

 16. Προκήρυξη για την πλήρωση 102 θέσεων ΥΕ κατηγορίας σε διάφορους φορείς (ΕΥΔΑΠ, ΤΕΕ, ΕΣ) (4Κ/2018) (ΦΕΚ 13/12-4-2018). Διενέργεια πρακτικής δοκιμασίας για την έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων.

 17. Προκήρυξη για την πλήρωση 557 θέσεων ΔΕ του Υπουργείου Δικαιοσύνης (6Κ/2018) (ΦΕΚ 17/22-5-2018). Διενέργεια πρακτικών δοκιμασιών κλάδων/ειδικοτήτων ΔΕ προσωπικού εξωτερικής φρούρησης και ΔΕ φύλαξης.

 18. Προκήρυξη για την πλήρωση 148 θέσεων κατηγορίας ΠΕ, ΔΕ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (7Κ/2018) (ΦΕΚ 18/14-6-2018). Προετοιμασία για τη διενέργεια της πρακτικής δοκιμασίας για την πλήρωση 38 θέσεων ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων.

 19. Προκήρυξη για την πλήρωση 41 θέσεων ΠΕ του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής (9Κ/2018) Αυτεπάγγελτος έλεγχος και εξέταση ενστάσεων για την έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων.

 20. Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ΠΕ κατηγορίας σε ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού. (10Κ/2018). (ΦΕΚ 29/10-10-2018). Αυτεπάγγελτος και κατ’ ένσταση έλεγχος για την έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων.

 21. Προκήρυξη για την πλήρωση 60 θέσεων ΔΕ κατηγορίας στην Τράπεζα της Ελλάδος με γραπτό διαγωνισμό. (1Γ/2019). Λειτουργία βαθμολογικού κέντρου.

 22. Προκήρυξη για την πλήρωση 10 θέσεων ΕΕΠ του Συνηγόρου του Πολίτη (5Ε/2018). Εξέταση ενστάσεων για την έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων.

 23. Προκήρυξη για την πλήρωση 2 θέσεων ΠΕ4 Πληροφορικής στη Βουλή των Ελλήνων (1Ε/2019), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αναμένεται η έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων.

 24. Προκήρυξη για την πλήρωση 2 θέσεων ΕΕΠ/ΠΕ Μηχανικών του Υπουργείου Υγείας (7η ΥΠΕ Κρήτης), 6 θέσεων ΕΕΠ του Υπουργείου Υγείας (ΚΕΤΕΚΝΥ) και 1 θέση Ελεγκτή Ιατρού με 3ετή θητεία του ΟΑΕΔ. (2Ε/2019).

  Επεξεργασία αιτήσεων για την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων