ΑΣΕΠ: 167 θέσεις σε ΔΕΔΔΗΕ, ΟΤΑ, Μουσεία (Πίνακας) Ολόκληρες οι προκηρύξεις

ΑΣΕΠ 200
0
ΑΣΕΠ: 167 θέσεις σε ΔΕΔΔΗΕ, ΟΤΑ, Μουσεία (Πίνακας)
Ολόκληρες οι προκηρύξεις

Νέες προσλήψεις θα γίνουν άμεσα σε ΔΕΔΔΗΕ, εφορείες Αρχαιοτήτων και ΟΤΑ.

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ,ΥΕ).

Συγκεκριμένα, ζητούνται 167 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων και βαθμίδων εκπαίδευσης.

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 – 65 ετών.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

 

ΔΕΔΔΗΕ

 

 

 

Εφορείες Αρχαιοτήτων

ΟΤΑ