ΑΣΕΠ 6Κ/2020: Αιτήσεις για 1.209 μόνιμες θέσεις

ΑΣΕΠ 200
0

ΑΣΕΠ Αιτήσεις μόνιμες θέσεις

ΑΣΕΠ 6Κ/2020: Αιτήσεις για 1.209 μόνιμες θέσεις

Αφορά υποψηφίους 100 ειδικοτήτων

 

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, μέσω ΑΣΕΠ, για την προκήρυξη 6Κ/2020 που αφορά στην πλήρωση 1.209 μόνιμων θέσεων σε νοσοκομεία και φορείς Υγείας της χώρας.

Ζητούνται υποψήφιοι 100 ειδικοτήτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ,ΥΕ).

Δείτε τις ειδικότητες:

 •     ΠΕ Ακτινοφυσικών

 •     ΠΕ Βιολογίας

 •     ΠΕ Διαιτολόγων

 •     ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

 •     ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας

 •     ΠΕ Κοστολόγων

 •     ΠΕ Λογοθεραπείας

 •     ΠΕ Μηχανικών Ειδικότητας Ηλεκτρολόγων και σε έλλειψη Μηχανολόγων

 •     ΠΕ Μηχανικών Ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

 •     ΠΕ Μηχανικών Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Μηχανικών

 •     ΠΕ Μηχανικών Ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

 •     ΠΕ Μηχανικών Ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών

 •     ΠΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

 •     ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

 •     ΠΕ Μηχανικών Ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών

 •     ΠΕ Νοσηλευτικής

 •     ΠΕ Πληροφορικής

 •     ΠΕ Στατιστικής

 •     ΠΕ Φαρμακοποιών

 •     ΠΕ Χημείας – Βιοχημείας – Βιολογίας

 •     ΠΕ Ψυχολογίας

 •     ΠΕ Ψυχολόγων

 •     ΤΕ Διαιτολογίας και Διατροφής

 •     ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας

 •     ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

 •     ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

 •     ΤΕ Εργοθεραπείας

 •     ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων

 •     ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων και σε έλλειψη ΔΕ Παρασκευαστών

 •     ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων

 •     ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας

 •     ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

 •     ΤΕ Λογιστικής

 •     ΤΕ Λογοθεραπείας

 •     ΤΕ Μαιευτικής

 •     ΤΕ Μηχανικών Ειδικότητας Τεχνολόγων Ιατρικών Οργάνων

 •     ΤΕ Μηχανικών Ειδικότητας Ηλεκτρολόγων

 •     ΤΕ Μηχανικών Ειδικότητας Μηχανικών Αυτοματισμού

 •     ΤΕ Μηχανικών Ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών

 •     ΤΕ Μηχανικών Ηλεκτρονικών

 •     ΤΕ Μηχανικών – Υπομηχανικών Δομικών Έργων

 •     ΤΕ Νοσηλευτικής

 •     ΤΕ Νοσηλευτικής και σε έλλειψη ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών

 •     ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

 •     ΤΕ Πληροφορικής

 •     ΤΕ Ραδιολογίας –  Ακτινολογίας

 •     ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας και σε έλλειψη ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών

 •     ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων

 •     ΤΕ Φυσικοθεραπευτών

 •     ΔΕ Βοηθών Διαιτητικής

 •     ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

 •     ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής

 •     ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων

 •     ΔΕ Επιμελητών Ασθενών

 •     ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου

 •     ΔΕ Διοικητικού

 •     ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

 •     ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

 •     ΔΕ Μαγείρων

 •     ΔΕ Οδηγών

 •     ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων

 •     ΔΕ Προσωπικού Η/Υ

 •     ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Αλουμινοκατασκευαστών

 •     ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Ελαιοχρωματιστών

 •     ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Ηλεκτρολόγων

 •     ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Ηλεκτρολόγων – Ηλεκτροτεχνικών

 •     ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Ηλεκτροτεχνιτών

 •     ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Τεχνιτών

 •     ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Θερμαστών

 •     ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Κλιβανιστών-Αποστειρωτών-Απολυμαντών

 •     ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Κοπτριών-Ραπτριών-Γαζωτριών

 •     ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Ξυλουργών

 •     ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Μηχανοτεχνιτών

 •     ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Οικοδόμου-Κτίστη

 •     ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Συντηρητών Ανελκυστήρων

 •     ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Υδραυλικού

 •     ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Υδραυλικών

 •     ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Υδραυλικών Θερμοϋδραυλικών

 •     ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Ψυκτικών

 •     ΔΕ Τηλεφωνητών

 •     ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών – Χειριστών Εμφανιστών

 •     ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Θυρωρών

 •     ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Κλητήρων

 •     ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό  Ειδικότητας Νοσοκόμων

 •     ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Ειδικότητας Βοηθών Αποθηκάριων

 •     ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Ειδικότητας Ταξινόμων Ιματισμού

 •     ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Επιμελητών

 •     ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Ειδικότητας Βοηθών Θαλάμου

 •     ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Ειδικότητας Μεταφορέων Ασθενών

 •     ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Ειδικότητας Νεκροτόμων Σαβανωτών

 •     ΥΕ Εργατών

 •     ΥΕ Προσωπικό Εστίασης Βοηθών Μαγείρων

 •     ΥΕ Προσωπικό Εστίασης

 •     ΥΕ Προσωπικό Εστίασης Ειδικότητας Τραπεζοκόμων

 •     ΥΕ Προσωπικού Εστίασης Πλυντων/τριων Σκευών Μαγείρων

 •     ΥΕ Προσωπικού Εστίασης Ειδικότητας Λαντζέρηδων

 •     ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας  Ειδικότητας Καθαριστών/Καθαριστριών

 •     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Ειδικότητας Επιμέλειας Κήπων

 •     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Ειδικότητας Πλυντων/τριων

 •     ΥΕ Νυχτοφυλάκων

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου ( Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίεςακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Σχετικά επισημαίνονται και τα ακόλουθα:

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής για τις θέσεις των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λήγει στις 22 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (Βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της Προκήρυξης).

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συνιστάται στους υποψήφιους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής.

Το ΑΣΕΠ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες.

 

Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή (δικαιολογητικά, τίτλοι σπουδών κτλ.) οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100, εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00) ή  μέσω email στο [email protected]

 

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 4):

Τις εργάσιμες ημέρες

·    Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 20:00

Τις αργίες (εξαιρουμένων της 12ης & 13ης Σεπτεμβρίου 2020)

·    Κατά τις ώρες 10:00 μέχρι 16:00

 

Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται απαραίτητο οι υποψήφιοι να συμβουλεύονται τις Συχνές Ερωτήσεις, τα Εγχειρίδια Χρήσης και τον Ηλεκτρονικό Οδηγό της Προκήρυξης ( Βοήθεια → Συχνές Ερωτήσεις ή e-Οδηγός 6Κ/2020 ή Εγχειρίδια Χρήσης) πριν την επικοινωνία τους με το ΑΣΕΠ.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηφίων της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 23 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 8 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης θα ενημερωθούν για την εκκίνηση της υποβολής των αιτήσεών τους με νεότερο Δελτίο Τύπου.

Η Προκήρυξη:

Προκήρυξη 6κ/2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΣΕΠ 6Κ/2020: Αιτήσεις για 1.209 μόνιμες θέσεις

Πηγή: workenter.gr

ergasia.gr