ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ανακοινώνει την πρόσληψη (6) ατόμων

ilion-logo
0

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ανακοινώνει την πρόσληψη (6) ατόμων

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2020 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ανακοινώνει την πρόσληψη (6) ατόμων

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ανακοινώνει την πρόσληψη (6) ατόμων

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών

4 ΠΕ Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Κολύμβηση

2 ΔΕ Υδραυλικοί

με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου
ή λοιπών αντικατοβολών του Δήμου Ιλίου

Η 10ήμερη προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων     αρχίζει την 18-09-2020 και λήγει την 28-09-2020.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν,

είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείουkentrikigrammateia@ilion.gr,

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Ιλίου,

Κάλχου 48-50,

Ίλιον,

Τ.Κ.13122

απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ.κ. Σφέτσα Σεραφείμ, Σαγματοπούλου Ευαγγελίας (τηλ. επικοινωνίας: 2132030126, 2132030105, 2132030122, 2132030123 και 2132030117)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2_2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ  ΣΟΧ6

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ_2_2020 (ΑΑ)

 

 

ευρεση εργασιας στο ergasia.gr

Σχετικά Άρθρα