Δικηγορική

164536_031565_x
0

Δικηγορική εταιρεία ζητεί υπάλληλο διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών,
πτυχίο αει-τει, γνώση η/υ, άμεση πρόσληψη, ασφαλιστική κάλυψη, συνεχής εκπαίδευση,
πλήρης απασχόληση, υπολογισμός μισθού βάσει προυπηρεσίας,
e-mail: info@gianninilaw.eu,
αμοιβή 740€