Δώρο Πάσχα μαζί με το επίδομα αδείας ανακοίνωσε η κυβέρνηση

0

Δώρο Πάσχα μαζί με το επίδομα αδείας ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Το Δώρο Πάσχα θα καταβληθεί κανονικά αλλα μεταγενέστερα σύμφωνα με τις ανακοινώσεις Σταϊκούρα και Βρούτση.

Όπως ανακοίνωσε ο Χρήστος Σταϊκούρας, το Δώρο Πάσχα θα καταβληθεί κανονικά αλλά μεταγενέστερα. Συγκεκριμένα ανακοινώθηκε πως οι εργοδότες μπορούν να το δώσουν στους εργαζόμενους το καλοκαίρι μαζί με το επίδομα αδείας χωρίς διοικητικές κυρώσεις.

Σε περίπτωση που καθυστερήσουν να το καταβάλουν, όπως αναφέρει, θα έχουν τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

Για τα 800 ευρώ, ως έκτακτη ενίσχυση τόνισε πως αφορά άμεσα, 1.400.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και επιτηδευματίες ενώ η ενίσχυση είναι ακατάσχετη.

Συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων που πλήττονται και τελούν σε καθεστώς αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, θα είναι δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.

Το ίδιο θα ισχύσει για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και επιτηδευματίες που πλήττονται.

Το δώρο Πάσχα είναι αναλογία ημερομισθίων από την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους μέχρι 30 Απριλίου επίσης του τρέχοντος έτους. Το διάστημα αυτό ο εργαζόμενος πληρώνεται τον μισό μισθό ή 15 ημερομίσθια αν πληρώνεται με ημερομίσθιο.

Πώς καταβάλλεται το Δώρο Πάσχα

atm572

Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους Δώρο Πάσχα.
Για τον υπολογισμό του ποσού του Δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπ’ όψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό.

Σε περίπτωση όμως που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του, δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα που αναφέραμε είτε γιατί αποχώρησε οικιοθελώς από την εργασία του, είτε γιατί απολύθηκε, δικαιούται να λάβει αναλογία Δώρου η οποία υπολογίζεται ως εξής: Προκειμένου για αμειβόμενο με μισθό, ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες. Σε περίπτωση που κάποιος εργαστεί λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούται ανάλογο κλάσμα για Δώρο Πάσχα.

Για το Δώρο Πάσχα αποδίδονται εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) και Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών. Το Δώρο Πάσχα σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.