ΕΟΔΥ: 30 νέες θέσεις εργασίας

ΕΟΔΥ
0

Την πρόσληψη 30 υπαλλήλων προωθεί ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης κρουσμάτων του novel corona virus 2019-nCov.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν υπάλληλοι:

  • ΠΕ Ιατρών (10 θέσεις)
  • ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτών (15 θέσεις)
  • ΠΕ Διοικητικού (4 θέσεις)
  • ΠΕ Νομικών (1 θέση)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη Γραμματεία του ΕΟΔΥ,

Αγράφων 3-5, Μαρούσι, ΤΚ 15123.

Πατήστε το κουμπί “Δείτε το έγγραφο” για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.