Επίδομα 534 ευρώ: Ποιοι οι δικαιούχοι

Reception_hotel
0

Επίδομα 534 ευρώ: Ποιοι οι δικαιούχοι, πως θα καταβληθεί

Όλες οι λεπτομέρειες

Επίδομα 534 ευρώ: Ποιοι οι δικαιούχοι

Επίδομα 534 ευρώ: Ποιοι οι δικαιούχοι

Παράταση στην αναστολή των συμβάσεων εργασίας για Ιούνιο και Ιούλιο.

Αφορά τους κλάδους:

  • Τουρισμού
  • Μεταφορών
  • Πολιτισμού- αθλητισμού
  • Εστίασης

Οι επιχειρήσεις των τριών πρώτων κλάδων έχουν δυνατότητα παράτασης της αναστολής συμβάσεων των εργαζομένων τους – που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή να θέσουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους,- κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα 30 ημερών και πάντως όχι πέραν από τις 31.7.2020.

Επίδομα 534 ευρώ

Εστίαση

Οι  επιχειρήσεις εστίασης μπορούν να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή να θέσουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα 30 ημερών και πάντως όχι πέραν από τις 30 .6.2020.

Οι εργαζόμενοι λοιπόν αυτών των κατηγοριών των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού κατ’ αναλογία των ημερών παράτασης αναστολής των συμβάσεων εργασίας με βάση υπολογισμού το ποσό των 534 ευρώ που αντιστοιχεί στις 30 ημέρες και παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού τους μισθού.

Επίδομα 534 ευρώ

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες για όσο χρόνο κάνουν χρήση των ανωτέρω μέτρων και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31η.7.2020 και την 30η.6.2020 αντίστοιχα, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους με καταγγελία συμβάσεων εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.

 

Ευρεση Εργασίας

 

Ergasia.gr

Σχετικά Άρθρα