Επιθεωρητής Πωλήσεων στην Περιοχή Αθήνα

share
0

Η Ελληνική εταιρεία Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.,

ηγέτιδα στο χώρο Μπισκότων και Αρτοσκευασμάτων, αναζητά να απασχολήσει έναν δυναμικό συνεργάτη για το τμήμα Πωλήσεων. Ο ρόλος ανήκει στις Κεντρικές Υπηρεσίες στην Αθήνα, και αναφέρεται στον Area Sales Manager.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

O Επιθεωρητής Πωλήσεων έχει στην ευθύνη του την άρτια εμπορική διαχείριση των εταιρικών πελατών, συμμετέχοντας στην επίτευξη των εκάστοτε στόχων και στρατηγικών της εταιρείας.

Ο ρόλος :

 • Έχει την ευθύνη διαχείρισης των συμφωνιών της εταιρείας με πελάτες στην περιοχή ευθύνης του, τόσο για τα κανάλια αγοράς όσο και προϊοντολογικά.
 • Καταγράφει τις εξελίξεις της αγοράς και προτείνει πλάνα δράσης.
 • Ακολουθεί, προσαρμόζει και υλοποιεί το πλάνο επίτευξης εταιρικών στόχων τόσο σε επίπεδο πανελληνίων όσο και τοπικών πελατών.
 • Έχει την ευθύνη του συντονισμού, εμπορικών συνεργατών ή/και ομάδων πωλήσεων.
 • Επικοινωνεί και διαχειρίζεται εταιρικούς πελάτες και συνεργαζόμενες εταιρείες με στόχο την ενίσχυση της εικόνας της εταιρείας.
 • Προετοιμάζει αναφορές σχετικά με την πρόοδο της επίτευξης του πλάνου στόχων, την εικόνα της περιοχής ευθύνης του και προτείνει αποδοτικούς και εφικτούς τρόπους βελτίωσης.
 • Συνεργάζεται με τον Area Sales Manager για τη χάραξη και την υλοποίηση της στρατηγικής πωλήσεων.

 

ΑΠΑΙΤHΣΕΙΣ ΘEΣΗΣ

Δεξιότητες ρόλου :

 • Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης – Μεταπτυχιακές σπουδές σε οικονομικά ή διοίκηση επιχειρήσεων είναι επιθυμητές
 • Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρία σε ανάλογη θέση, κατά προτίμηση σε βιομηχανία τροφίμων ή καταναλωτικών προϊόντων
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Άριστη γνώση H/Y – MS Office
 • Εξαιρετική ικανότητα στη διοίκηση ομάδων
 • Εξαιρετική αναλυτική και συνθετική ικανότητα
 • Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης
 • Επιχειρηματική σκέψη
 • Εξαιρετική ικανότητα επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων
 • Πρωτοβουλία και αποτελεσματικότητα
 • Ευελιξία, Ομαδικότητα

Κάντε Αίτηση Εδώ