Επτά υποτροφίες από το Παν/μιο Κρήτης

Πανεπιστήμιο-Κρήτης1
0

Επτά υποτροφίες από το Παν/μιο Κρήτης

Αμοιβές, δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, προκηρύσσει τη χορήγηση επτά υποτροφιών σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος «Εμμανουήλ Σακλαμπάνη».

Επτά υποτροφίες σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος  «Εμμανουήλ  Σακλαμπάνη» προκηρύσσει το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Αφορά πτυχιούχους όλων των Τμημάτων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης που επιθυμούν να εκπονήσουν μεταπτυχιακές σπουδές.

Θα χορηγηθούν:

 • Μία υποτροφία για σπουδές στο εξωτερικό ύψους 8.000€
 • Έξι υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδος ύψους 4,000€ έκαστη

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε 12 μήνες.

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση: ΕΔΩ
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 
 • Αντίγραφο πτυχίου τους με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν καλώς»
 • Αναλυτική βαθμολογία
 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου 
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86: ΕΔΩ
 • Βεβαίωση από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού ότι έχουν γίνει δεκτοί
 • Βεβαίωση εγγραφής από το ίδρυμα στο οποίο φοιτούν
 • Αναλυτική βαθμολογία μεταπτυχιακών μαθημάτων που έχουν ολοκληρώσει
 • Θέμα της μεταπτυχιακής εργασίας με σύντομη περίληψη
 • Βιογραφικό σημείωμα και τυχόν δημοσιεύσεις
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή αναβολή αυτών

Αιτήσεις έως την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.

 

Σχετικά Άρθρα