Η Εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. αναζητεί έναν Προγραμματιστή Η/Υ

ΑΤΙΚΕς ΔΙΑΔΡΟΜΕς 2
0

Η Εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. αναζητεί έναν Προγραμματιστή Η/Υ. Ο υποψήφιος για την θέση θα έχει συμμετοχή στην ανάλυση, ανάπτυξη και υποστήριξη των εταιρικών εφαρμογών και συστημάτων λογισμικού.

Τόπος Εργασίας: Η θέση εργασίας είναι στην έδρα των Αττικών Διαδρομών, στην Παιανία Αττικής

Αναφέρεται: στη Διεύθυνση Τεχνολογίας των Αττικών Διαδρομών

Καθήκοντα:

 • καταγραφή πληροφοριακών απαιτήσεων χρηστών
 • ανάλυση, σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογών πληροφορικής
 • συνεργασία με υπεργολάβους κατά την υλοποίηση εφαρμογών πληροφορικής από αυτούς
 • συγγραφή σχετικής τεκμηρίωσης και εγχειριδίων χρήσης
 • εκπαίδευση τελικών χρηστών στην χρήση των εφαρμογών
 • συνεργασία με την ομάδα υποστήριξης συστημάτων και λειτουργιών για την συντήρηση των εφαρμογών πληροφορικής
 • σύνταξη αναφορών / επεξεργασία στοιχείων

Job Purpose:

ATTIKES DIADROMES S.A. is looking for a Software Developer to contribute in the analysis, development and support of corporate applications and software.

Position Based: Attikes Diadromes HQ, Peania, Attica

Report to: to the Head of Technology Directorate

Duties:

 • Record and analyze business users requests
 • Design and implement IT applications
 • Monitor, control and collaborate with IT subcontractors for the development of software applications
 • Collect all relevant information and facilitate the design of application manuals
 • Provide the necessary training to end-users
 • Collaborate with the IT systems and operations support team for the maintenance of software applications
 • Prepare reports and process data

Requirements

Απαιτούμενα Προσόντα:

Εκπαίδευση και Επιμόρφωση

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ Πληροφορικής.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής

Εργασιακή Εμπειρία

 • Επιθυμητή προϋπηρεσία 2+ ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Εμπειρία ανάπτυξης λογισμικού (Web και client εφαρμογών) σε περιβάλλον .NET και SQL Server (T-SQL) είναι απαραίτητη.
 • Γνώση σε VB6.0, Oracle και Git είναι επιθυμητή

Δεξιότητες

 • Συνέπεια, μεθοδικότητα, συστηματικότητα
 • Έμφαση στην επίτευξη αποτελεσμάτων
 • Τήρηση χρονικών στόχων
 • Προσανατολισμός στην επίλυση προβλημάτων και εξυπηρέτηση χρηστών
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

Qualifications:

Education

 • Computer Science (developer) degree (AEI-TEI)
 • English Fluency (Full Professional Proficiency)

Professional Experience

 • 2+ years in equivalent position
 • Software developing experience (Web & client applications) in .NET and SQL Server (T-SQL) environment is necessary
 • Knowledge/experience in VB6.0, Oracle and Git would be a plus

Skills

 • Responsible, methodical and systematic
 • Results and targets oriented
 • Ability to effectively prioritize and execute tasks in a timely manner
 • Focused to problem solving and customer service
 • Ability to work collaboratively with a broad range of constituencies essential

Benefits

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, καθώς και διαρκής εκπαίδευση σε ένα από τους πιο σύγχρονους και εξελισσόμενους ομίλους επιχειρήσεων.

Προθεσμία για υποβολή αιτήσεων στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού 31/01/2020, με κωδικό αγγελίας PROATD0120

Competitive remuneration package is offered, and the chance to work and get constant training from the best professionals in the field.

Deadline for submission of applications to the Human Resources Division: 31/01/2020 with an ad code: PROATD0120

 

https://apply.workable.com/ellaktor/j/86445B50D4/apply/