Η εταιρεια ΝΙΚΙ Digital Engineering προσλαμβανει

νικι λογκο
0

Ζητούνται 7 Πληροφορικοί – C# / .NET ή Visual C++/MFC (2023)

 Η ΝΙΚΙ ζητεί 7 Μηχανικούς Υπολογιστών / αποφοίτους τμήματος Πληροφορικής, κατόχους διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος

 

Περιγραφή θέσης

Έργο στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας

Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογών .NET, όπως Visual C++ Ορισμός και εφαρμογή σύγχρονων αρχιτεκτονικών Rich-Clients, διεπαφών λογισμικού και Web εφαρμογών

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχίο Σχολής Πληροφορικής ή δίπλωμα Μηχανικού Υπολογιστών από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

Πολύ καλή γνώση προγραμματισμού σε C# / .NET (WinForms, WPF) ή

Visual C++/MFC

Εμπειρία στην OOA, OOD και OOP

Εμπειρία στο σχεδιασμό διεπαφών χρήστη GUI

Καινοτόμο πνεύμα, ανάληψη πρωτοβουλιών, επιθυμία για μάθηση Καλές δεξιότητες επικοινωνίας

Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και τεχνικής ορολογίας

 

Επιθυμητά Προσόντα

Εμπειρία με βάσεις δεδομένων (MS SQL Server, Oracle) Entity Framework, εξωτερικές βιβλιοθήκες (όπως DevExpress), MVVM programming pattern

Καλή γνώση Γερμανικών

 

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής στα αγγλικά στη διεύθυνση career@nikitec.gr

 

Κυρία Βιβή Ζάψα

MA, PhD student in Philosophy of the Sciences Head of HR Department