Η ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ αναζητεί Μηχανολόγο ΤΕΙ ή Μηχανοτεχνίτη για την Καλαμάτα.

ηλετωρ3
0

Η ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ αναζητεί Μηχανολόγο ΤΕΙ ή Μηχανοτεχνίτη για την λειτουργία της Μονάδας Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Καλαμάτα.

Ο υποψήφιος θα αναλάβει την επιτήρηση αλλά και την εκτέλεση εργασιών επισκευής & συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων έργου της δραστηριότητας.

Τόπος Εργασίας: Θέση Μαραθόλακκα, Καλαμάτα Μεσσηνίας

Τεχνικά Καθήκοντα:

 • Επιτήρηση, Επίβλεψη του μηχανολογικού εξοπλισμού & τήρηση των διαδικασιών για την ορθή-καλή λειτουργία της εγκατάστασης
 • Διάγνωση / Εντοπισμός προβλημάτων & αποτελεσματική επικοινωνία με τους συναδέλφους και προϊσταμένους για την επίλυσή τους
 • Άμεση αποκατάσταση έκτακτων βλαβών και τον περιορισμό του χρόνου διακοπής λειτουργίας της παραγωγής
 • Συμμετοχή της εργασίες προληπτικής συντήρησης και επισκευών του μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων έργου
 • Πιστή τήρηση & εφαρμογή των κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας της Εγκατάστασης

Requirements

Απαιτούμενα προσόντα:

Εκπαίδευση και Επιμόρφωση

 • Απαραίτητη η κατοχή Πτυχίου Μέσης Τεχνικής Σχολής (μηχανολογικής κατεύθυνσης)
 • Απαραίτητη η κατοχή Άδειας – Αναγγελίας Μηχανοτεχνίτη

Εργασιακή εμπειρία

 • 3+ έτη προϋπηρεσία σε βιομηχανικές μονάδες ή σε συντήρηση μηχανημάτων έργου
 • Τεχνική εμπειρία στην εκτέλεση μηχανολογικών εργασιών με έμφαση στα συστήματα μετάδοσης κίνησης, ταινιόδρομοι, μηχανήματα έργου

Δεξιότητες

 • Ικανότητα οργάνωσης, μεθοδικότητα, αναλυτική σκέψη και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Προσαρμοστικότητα, ευελιξία
 • Καλή επικοινωνία και όρεξη να εργαστεί σε ένα απαιτητικό περιβάλλον
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Άλλα προσόντα

Benefits

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, καθώς και διαρκής εκπαίδευση σε ένα από τους πιο σύγχρονους και εξελισσόμενους ομίλους επιχειρήσεων.

Προθεσμία για υποβολή αιτήσεων στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού έως 31/01/2020 με κωδικό αγγελίας MIHKAL012020.

https://apply.workable.com/ellaktor/j/C5BA893591/apply/