Μηχανικός Παραγωγής – Θεσσαλονίκη (Thessaloniki)

logo-randstad-sd
0

Περιγραφή εργασίας

Έχεις εμπειρία ως Μηχανικός Παραγωγής σε βιομηχανικό περιβάλλον;

Έχεις τεχνικό υπόβαθρο ως Μηχανολόγος Μηχανικός, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Χημικός Μηχανικός ή Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης;

Επιθυμείς να εργαστείς σε μία κορυφαία βιομηχανία τροφίμων και να εξελιχθείς επαγγελματικά;

Αν είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου, περιμένουμε την αίτηση σου τώρα!

παροχές

Η εταιρεία προσφέρει στο Μηχανικό Παραγωγής τα παρακάτω:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης και περιθώρια ανάπτυξης
 • Συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση

αρμοδιότητες

Ο Μηχανικός Παραγωγής θα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της παραγωγής σύμφωνα με τις απαραίτητες ποιοτικές προδιαγραφές
 • Εξυπηρέτηση και επικοινωνία με πελάτες για την επίλυση των αιτημάτων τους
 • Βελτιστοποίηση των διαδικασιών με σκοπό την βέλτιστη απόδοση της παραγωγής
 • Παρακολούθηση της επίτευξης των KPIs, ανάλυσή τους και αναφορά στον προϊστάμενο παραγωγής
 • Προετοιμασία όλων των απαραίτητων reports προς τη διοίκηση της εταιρίας
 • Συλλογή στατιστικών δεδομένων λειτουργίας της παραγωγής, προγραμματισμός & αξιολόγηση αποτελεσμάτων
 • Διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων

προσόντα

Ο κατάλληλος υποψήφιος για την θέση του Μηχανικού Παραγωγής θα πρέπει να διαθέτει:

 • Πτυχίο Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Ιδανικά πτυχιούχος τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ή Γεωπονίας
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Εξοικείωση με την χρήση Η/Υ και CRM συστημάτων
 • Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση
 • Δυναμική προσωπικότητα με ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και επίλυσης προβλημάτων

πληροφορίες

Σε περίπτωση που πιστεύεις ότι η παραπάνω θέση του Μηχανικού Παραγωγής σου ταιριάζει, τότε περιμένουμε την αίτησή σου! Εάν χρειάζεσαι περισσότερες πληροφορίες μετά την ολοκλήρωση της αίτησης, μπορείς να καλέσεις στο 2310414731 και να ζητήσεις τη Χριστίνα Στερκέση. #jobsengineering

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Κάντε Αίτηση Εδώ