Νέες θέσεις, τώρα στο Υπουργείο Πολιτισμού (links)

Ministry-of-culture-logo-1024×768
0

Υπουργείο ΠολιτισμούΝέες θέσεις, τώρα στο Υπουργείο Πολιτισμού (links)

Προσλήψεις
ΑΣΕΠ
Διορισμός
Θέσεις Εργασίας
Δημόσιο
Υπουργείο Πολιτισμού Και Αθλητισμού
Δημόσιος Τομέας
Προκηρύξεις 2020

Ζητείται προσωπικό επτά ειδικοτήτων:

Νέες προσλήψεις θα γίνουν, άμεσα, σε Εφορείες Αρχαιοτήτων και μουσεία όλης της χώρας.

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:

  • Αρχαιολόγοι
  • Αρχιτέκτονες Μηχανικοί
  • Πολιτικοί Μηχανικοί
  • Τοπογράφοι Μηχανικοί
  • Εξειδικευμένοι Εργατοτεχνίτες
  • Εξειδικευμένοι Εργάτες
  • Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργω Τέχνης

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

Την πρόσληψη οκτώ υπαλλήλων προωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας, από την υπογραφή της, έως και 2 μήνες.

Την πρόσληψη πέντε υπαλλήλων προωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 2μηνη σύμβαση εργασίας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Την πρόσληψη 11 υπαλλήλων προωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Την πρόσληψη έξι υπαλλήλων προωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 3μηνη σύμβαση εργασίας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Νέες θέσεις, τώρα στο Υπουργείο Πολιτισμού (links)

Πηγή: workenter.gr

ergasia.gr