Νέες προσλήψεις θα γίνουν άμεσα σε 11 δήμους της χώρας.

εργαισα4
0

Νέες προσλήψεις θα γίνουν άμεσα σε 11 δήμους της χώρας.

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).  Προσλήψεις θα γίνουν άμεσα σε 11 δήμους της χώρας.

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 – 65 ετών.

Οι ειδικότητες που ζητούνται

  • Οδηγοί
  • Χειριστές Μηχανημάτων Έργων
  • Καθαριστές
  • Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
  • Εργάτες Απορριμματοφόρων
  • Υδρονομείς
  • Ηλεκτρολόγοι
  • Βοηθοί Ηλεκτρολόγου
  • Υδραυλικοί

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

Σχετικά Άρθρα