Παράταση σε εισφορές και δόσεις ρύθμισης και προς ΝΠΙΔ

4aa4cde9c266d5521e825e0b3dd173d6_XL
0

Παράταση σε εισφορές και δόσεις ρύθμισης και προς ΝΠΙΔ

Σε διευκρινίσεις προχώρησε το υπουργείο Εργασίας για την παράταση καταβολής τρεχουσών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 και δόσεων ρύθμισης εντάσσοντας τα ταμεία που λειτουργούν που λειτουργούν ως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.

Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο οι παρατάσεις καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων ρύθμισης οφειλών ισχύουν και προς ασφαλιστικά ταμεία που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) σε υποκατάσταση του δημοσίου συστήματος υποχρεωτικής ασφάλισης, όπως τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., τα ταμεία υποχρεωτικής επαγγελματικής ασφάλισης κ.α..

Ειδικότερα η σχετική εγκύκλιος αναφέρει ότι στο πλαίσιο της αρχής της ίσης μεταχείρισης και για λόγους ενιαίας αντιμετώπισης, οι ανωτέρω αναφερόμενες παρατάσεις προθεσμιών μπορούν να έχουν εφαρμογή και για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες που απασχολούν προσωπικό που υπάγεται για επικουρική σύνταξη, εφάπαξ παροχή και υγειονομική περίθαλψη σε ασφαλιστικά ταμεία που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) σε υποκατάσταση του δημοσίου συστήματος υποχρεωτικής ασφάλισης, όπως τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., τα ταμεία υποχρεωτικής επαγγελματικής ασφάλισης κ.α..

Έτσι προβλέπεται οι εισφορές που είναι απαιτητές έως 31/3/2020 και 30/4/2020 αντίστοιχα, δύναται να καταβληθούν έως 30/9/2020 και έως 31/10/2020 αντίστοιχα, χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

Επίσης η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, απαιτητών έως 31/3/2020 καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης, παρατείνεται κατά τρεις μήνες. Κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης καταβολής των δόσεων, δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις.