Ποιοι δικαιούνται 25% έκπτωση αν πληρώσουν σήμερα τους φόρους τους

vroutsis-adonis-staikouras-322-1-768×462
0

Ποιοι δικαιούνται 25% έκπτωση αν πληρώσουν σήμερα τους φόρους τους

Μόνο για ρυθμισμένες οφειλές που λήγουν να πληρωθούν σήμερα, προσφέρεται η έκπτωση 25% για όσους δεν κάνουν χρήση της αναστολής πληρωμής τους τον Σεπτέμβριο.

Όπως ορίζεται στην  ΠΝΠ που εκδόθηκε με ημερομηνία 30 Μαρτίου, για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που δικαιούνται αναστολή πληρωμής των φόρων, εκπίπτει ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των δόσεων των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών τους με ημερομηνία καταβολής από τις 30 Μαρτίου 2020 έως και τις 30 Απριλίου 2020, εφόσον αυτές καταβάλλονται εμπρόθεσμα.

Σε περίπτωση οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, εκπίπτει ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του ποσού της δόσης της ρύθμισης.

Από το ευεργέτημα του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, καθώς και οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων και χρέη υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου».

Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται για οφειλές που θα καταβληθούν μετά από την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ, δηλαδή από 30 Μαρτίου και μετά.

 

newmoney.gr