Προκήρυξη θέσεων επιστημονικής συνεργασίας 19 ατόμων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

oikonomik
0

19 άτομα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Περισσοτερες Πηροφοριες ανα θεση εδω : 

Επιστήμες Μηχανικών (8 θέσεις)
1
1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «INTELLIGENT, INTEROPERABLE, INTEGRATIVE AND DEPLOYABLE OPEN SOURCE MARKETPLACE WITH TRUSTED AND SECURE SOFTWARE TOOLS FOR INCENTIVISING THE INDUSTRY DATA ECONOMY (I3-MARKET)»

Deadline : 06/05/2020
2
1 άτομο στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΠΛΗΘΟΠΟΡΙΣΜΟΥ (COMBINATORIAL REVERSE AUCTIONS: DESIGN OF EFFICIENT MECHANISMS FOR CROWDSOURCING MARKETS)»

Deadline : 06/05/2020
3
1 άτομο στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΠΛΗΘΟΠΟΡΙΣΜΟΥ (COMBINATORIAL REVERSE AUCTIONS: DESIGN OF EFFICIENT MECHANISMS FOR CROWDSOURCING MARKETS)»

Deadline : 06/05/2020
4
1 άτομο στο πλαίσιο του έργου «TRANSFORMING ACADEMIC KNOWLEDGE TO DEVELOP ENTREPRENEURIAL UNIVERSITIES IN PAKISTAN – TAKE UP (ERASMUS+)»

Deadline : 06/05/2020
5
1 άτομο στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΑΝΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ – (LEMONADE)»

Deadline : 05/05/2020
6
1 άτομο στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΑΝΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ – (LEMONADE)»

Deadline : 05/05/2020
7
1 άτομο στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΑΝΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ – (LEMONADE)»

Deadline : 05/05/2020
8
1 άτομο στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΑΝΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ – (LEMONADE)»

Deadline : 05/05/2020
Επιστήμες Πληροφορικής (6 θέσεις)
1
1 άτομο στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΠΛΗΘΟΠΟΡΙΣΜΟΥ (COMBINATORIAL REVERSE AUCTIONS: DESIGN OF EFFICIENT MECHANISMS FOR CROWDSOURCING MARKETS)»

Deadline : 06/05/2020
2
1 άτομο στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΠΛΗΘΟΠΟΡΙΣΜΟΥ (COMBINATORIAL REVERSE AUCTIONS: DESIGN OF EFFICIENT MECHANISMS FOR CROWDSOURCING MARKETS)»

Deadline : 06/05/2020
3
1 άτομο στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΑΝΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ – (LEMONADE)»

Deadline : 05/05/2020
4
1 άτομο στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΑΝΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ – (LEMONADE)»

Deadline : 05/05/2020
5
1 άτομο στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΑΝΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ – (LEMONADE)»

Deadline : 05/05/2020
6
1 άτομο στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΑΝΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ – (LEMONADE)»

Deadline : 05/05/2020
Οικονομικές Επιστήμες (4 θέσεις)
1
1 άτομο στο πλαίσιο του έργου «INTELLIGENT, INTEROPERABLE, INTEGRATIVE AND DEPLOYABLE OPEN SOURCE MARKETPLACE WITH TRUSTED AND SECURE SOFTWARE TOOLS FOR INCENTIVISING THE INDUSTRY DATA ECONOMY (I3-MARKET)»

Deadline : 06/05/2020
2
1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ESTABLISHING A COMPREHENSIVE UNDERSTANDING AND TAXONOMY OF CHILDREN’S DIGITAL MATURITY – DIGYMATEX»

Deadline : 06/05/2020
3
1 άτομο στο πλαίσιο του έργου «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΖΕΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ»

Deadline : 06/05/2020
4
1 άτομο στο πλαίσιο του έργου «TRANSFORMING ACADEMIC KNOWLEDGE TO DEVELOP ENTREPRENEURIAL UNIVERSITIES IN PAKISTAN – TAKE UP (ERASMUS+)»

Deadline : 06/05/2020
Νομική Επιστήμη (2 θέσεις)
1
1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ESTABLISHING A COMPREHENSIVE UNDERSTANDING AND TAXONOMY OF CHILDREN’S DIGITAL MATURITY – DIGYMATEX»

Deadline : 06/05/2020
2
1 άτομο στο πλαίσιο του έργου «INTELLIGENT, INTEROPERABLE, INTEGRATIVE AND DEPLOYABLE OPEN SOURCE MARKETPLACE WITH TRUSTED AND SECURE SOFTWARE TOOLS FOR INCENTIVISING THE INDUSTRY DATA ECONOMY (I3-MARKET)»

Deadline : 06/05/2020
Κοινωνικές Επιστήμες (1 θέση)
1
1 άτομο στο πλαίσιο του έργου «ESTABLISHING A COMPREHENSIVE UNDERSTANDING AND TAXONOMY OF CHILDREN’S DIGITAL MATURITY – DIGYMATEX»

Deadline : 06/05/2020
Πολιτικές Επιστήμες (2 θέσεις)
1
1 άτομο στο πλαίσιο του έργου «TRANSFORMING ACADEMIC KNOWLEDGE TO DEVELOP ENTREPRENEURIAL UNIVERSITIES IN PAKISTAN – TAKE UP (ERASMUS+)»

Deadline : 06/05/2020
2
1 άτομο στο πλαίσιο του έργου «TRANSFORMING ACADEMIC KNOWLEDGE TO DEVELOP ENTREPRENEURIAL UNIVERSITIES IN PAKISTAN – TAKE UP (ERASMUS+)»

Deadline : 06/05/2020
Θετικές Επιστήμες (6 θέσεις)
1
1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «INTELLIGENT, INTEROPERABLE, INTEGRATIVE AND DEPLOYABLE OPEN SOURCE MARKETPLACE WITH TRUSTED AND SECURE SOFTWARE TOOLS FOR INCENTIVISING THE INDUSTRY DATA ECONOMY (I3-MARKET)»

Deadline : 06/05/2020
2
1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ESTABLISHING A COMPREHENSIVE UNDERSTANDING AND TAXONOMY OF CHILDREN’S DIGITAL MATURITY – DIGYMATEX»

Deadline : 06/05/2020
3
1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ESTABLISHING A COMPREHENSIVE UNDERSTANDING AND TAXONOMY OF CHILDREN’S DIGITAL MATURITY – DIGYMATEX»

Deadline : 06/05/2020
4
1 άτομο στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΠΛΗΘΟΠΟΡΙΣΜΟΥ (COMBINATORIAL REVERSE AUCTIONS: DESIGN OF EFFICIENT MECHANISMS FOR CROWDSOURCING MARKETS)»

Deadline : 06/05/2020
5
1 άτομο στο πλαίσιο του έργου «TRANSFORMING ACADEMIC KNOWLEDGE TO DEVELOP ENTREPRENEURIAL UNIVERSITIES IN PAKISTAN – TAKE UP (ERASMUS+)»

Deadline : 06/05/2020
6
1 άτομο στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΑΝΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ – (LEMONADE)»

Deadline : 05/05/2020
Ανθρωπιστικές Επιστήμες (4 θέσεις)
1
1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ESTABLISHING A COMPREHENSIVE UNDERSTANDING AND TAXONOMY OF CHILDREN’S DIGITAL MATURITY – DIGYMATEX»

Deadline : 06/05/2020
2
1 άτομο στο πλαίσιο του έργου «INTELLIGENT, INTEROPERABLE, INTEGRATIVE AND DEPLOYABLE OPEN SOURCE MARKETPLACE WITH TRUSTED AND SECURE SOFTWARE TOOLS FOR INCENTIVISING THE INDUSTRY DATA ECONOMY (I3-MARKET)»

Deadline : 06/05/2020
3
1 άτομο στο πλαίσιο του έργου «TRANSFORMING ACADEMIC KNOWLEDGE TO DEVELOP ENTREPRENEURIAL UNIVERSITIES IN PAKISTAN – TAKE UP (ERASMUS+)»

Deadline : 06/05/2020
4
1 άτομο στο πλαίσιο του έργου «TRANSFORMING ACADEMIC KNOWLEDGE TO DEVELOP ENTREPRENEURIAL UNIVERSITIES IN PAKISTAN – TAKE UP (ERASMUS+)»

Deadline : 06/05/2020
Επιστήμες Διοίκησης (10 θέσεις)
1
1 άτομο στο πλαίσιο του έργου «INTELLIGENT, INTEROPERABLE, INTEGRATIVE AND DEPLOYABLE OPEN SOURCE MARKETPLACE WITH TRUSTED AND SECURE SOFTWARE TOOLS FOR INCENTIVISING THE INDUSTRY DATA ECONOMY (I3-MARKET)»

Deadline : 06/05/2020
2
1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «INTELLIGENT, INTEROPERABLE, INTEGRATIVE AND DEPLOYABLE OPEN SOURCE MARKETPLACE WITH TRUSTED AND SECURE SOFTWARE TOOLS FOR INCENTIVISING THE INDUSTRY DATA ECONOMY (I3-MARKET)»

Deadline : 06/05/2020
3
1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ESTABLISHING A COMPREHENSIVE UNDERSTANDING AND TAXONOMY OF CHILDREN’S DIGITAL MATURITY – DIGYMATEX»

Deadline : 06/05/2020
4
1 άτομο στο πλαίσιο του έργου «ESTABLISHING A COMPREHENSIVE UNDERSTANDING AND TAXONOMY OF CHILDREN’S DIGITAL MATURITY – DIGYMATEX»

Deadline : 06/05/2020
5
1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ESTABLISHING A COMPREHENSIVE UNDERSTANDING AND TAXONOMY OF CHILDREN’S DIGITAL MATURITY – DIGYMATEX»

Deadline : 06/05/2020
6
1 άτομο στο πλαίσιο του έργου «TRANSFORMING ACADEMIC KNOWLEDGE TO DEVELOP ENTREPRENEURIAL UNIVERSITIES IN PAKISTAN – TAKE UP (ERASMUS+)»

Deadline : 06/05/2020
7
1 άτομο στο πλαίσιο του έργου «TRANSFORMING ACADEMIC KNOWLEDGE TO DEVELOP ENTREPRENEURIAL UNIVERSITIES IN PAKISTAN – TAKE UP (ERASMUS+)»

Deadline : 06/05/2020
8
1 άτομο στο πλαίσιο του έργου «TRANSFORMING ACADEMIC KNOWLEDGE TO DEVELOP ENTREPRENEURIAL UNIVERSITIES IN PAKISTAN – TAKE UP (ERASMUS+)»

Deadline : 06/05/2020
9
1 άτομο στο πλαίσιο του έργου «TRANSFORMING ACADEMIC KNOWLEDGE TO DEVELOP ENTREPRENEURIAL UNIVERSITIES IN PAKISTAN – TAKE UP (ERASMUS+)»

Deadline : 06/05/2020
10
1 άτομο στο πλαίσιο του έργου «TRANSFORMING ACADEMIC KNOWLEDGE TO DEVELOP ENTREPRENEURIAL UNIVERSITIES IN PAKISTAN – TAKE UP (ERASMUS+)»

Deadline : 06/05/2020

 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
DTSITSIS
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΑΠΡ 18, 2020 15:59