Προσλήψεις έκτακτου προσωπικού στον Δήμο Πύργου

LOGO98
0

Προσλήψεις έκτακτου προσωπικού στον Δήμο Πύργου

 

Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού λόγω κήρυξης του Δήμου Πύργου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

 

Για τον λόγο αυτό ο Δήμος Πύργου ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 20/05/2020.

Τηλέφωνο: 26213 62611

Δείτε την προκήρυξη εδώ