Προσλήψεις σε οργανισμούς της χώρας (pdf)

Προσληψεις
0

Προσλήψεις Θέσεις Εργασίας οργανισμοί workenter

Προσλήψεις σε οργανισμούς της χώρας (pdf)

Θέσεις Εργασίας
Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
Οργανισμοί

Οι ειδικότητες που ζητούνται

Με νέο προσωπικό θα ενισχυθούν, άμεσα, τρεις οργανισμοί.

Οι θέσεις αυτές αφορούν στο ΑμΚΕ Δύναμη Ζωής, στο Ινστιτούτο Παστέρ και στο Κέντρο Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας

Οι ειδικότητες που ζητούνται:

  • Κοινωνικοί Λειτουργοί
  • Ιατροί
  • Νοσηλευτές
  • Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης
  • Εργασιακός Σύμβουλος
  • Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας
  • Ερευνητές
  • Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

ΑμΚΕ Δύναμη Ζωής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ:
ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ (ΑΚΗΑ)» και κωδικό ΟΠΣ 5002784.

Ινστιτούτο Παστέρ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ έχοντας υπ’ όψιν:..

Μία (1) θέση Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Β΄ ή Γ΄ Βαθμίδας, στο Τμήμα
Νευροβιολογίας, με γνωστικό αντικείμενο: “Δομική και Λειτουργική Νευροβιολογία”

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ έχοντας υπ’ όψιν:..

Μία (1) θέση Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Β΄ ή Γ΄ Βαθμίδας, με γνωστικό
αντικείμενο: “Ποιοτικός έλεγχος εμβολίων και βιολογικών προϊόντων”

Κέντρο Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση έκτακτου προσωπικού, με
Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου ιδιωτικού δικαίου, για την εκτέλεση ευρωπαϊκών & διεθνών
επιστημονικών προγραμμάτων που υλοποιεί το ΚΑΠΕ.

Προσλήψεις σε οργανισμούς της χώρας (pdf)

Πηγή: workenter.gr

ergasia.gr