Προσλαμβάνονται 6 καθαριστές στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού.

0
Ο Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Προστασίας, Πολιτισμού & Αθλητισμού
Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού
ανακοινώνει την πρόσληψη
6 ΥΕ Καθαριστών
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
διάρκειας 2 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 27/02/2020-03/03/2020

Τηλέφωνο: 210 6834448

Δείτε την προκήρυξη εδώ