Προσληψη επιστημονικου προσωπικου Σχολη Καλων τεχνων

σχολη καλων τεχνων
0

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών ενδιαφέρεται να προσλάβει επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, για το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης.
Η πρόσληψή τους πρόκειται να καλύψει τις διδακτικές και οργανωτικές ανάγκες του ανωτέρω τμήματος κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα και με τα απαραίτητα για την πρόσληψη τυπικά προσόντα.
  1.  Ανθρωπολογία και Σύγχρονη Τέχνη
  2.  Ιστορία και Θεωρία του Κινηματογράφου
  3.  Διδακτορικός τίτλος σπουδών συναφής με το επιστημονικό αντικείμενο
  4.  Δημοσιεύσεις και έρευνα συγγενείς προς το επιστημονικό αντικείμενο
  5.  Διδακτική εμπειρία σχετική με το επιστημονικό αντικείμενο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο Γενικό Πρωτόκολλο του Ιδρύματος έως 22 Ιανουαρίου 2020.
Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος στη διεύθυνση: Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Πατησίων 42, Τ.Κ. 106 82 Αθήνα.
Στις αιτήσεις τους οι αιτούντες θα πρέπει να αναφέρουν το αντικείμενο για το οποίο εκδηλώνεται ενδιαφέρον. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από επίσημο αντίγραφο όλων των τίτλων σπουδών, βιογραφικό σημείωμα και συνοπτικό υπόμνημα για το εν γένει επιστημονικό έργο