Προσληψη Υπευθυνου/ης Διαγνωστικου Κεντρου Ομ. ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

0

Περιγραφή θέσης

Υπεύθυνο/η Διαγνωστικού Κέντρου (Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας)

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες

Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ ή αντίστοιχο του εξωτερικού
Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας ή στον ευρύτερο χώρο της υγείας
Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες
Εμπειρία ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού
Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα
Απασχόληση σε σπαστό ωράριο πρωί – απόγευμα σε μόνιμη βάση
Γνώσεις Η/Υ
Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

 

Αρμοδιότητες/Καθήκοντα

Την οργάνωση, το συντονισμό και τον έλεγχο του προσωπικού, καθώς και των Ιατρών της Μονάδας, για την αποτελεσματική και γρήγορη εξυπηρέτηση  των πελατών/-επισκεπτών.
Τον έλεγχο και την παρακολούθηση των διαδικασιών για την ομαλή λειτουργία της Μονάδας.
Την εκπαίδευση και την αξιολόγηση των νέων εργαζομένων.
Τη διαχείριση και την επίλυση καθημερινών προβλημάτων.

Πρόσθετες πληροφορίες

Συνεχής εκπαίδευση
Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης καριέρας σε ένα σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον
Άριστες συνθήκες εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα
βιογραφικά τους αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης

ΚΩΔ. Υ-ΠΦΥ 09/19
[email protected]