ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ HONDA MITSUBISHI

σαραακκησ
0

O Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη με 97χρόνια ηγετικής παρουσίας στο χώρο της αυτοκίνησης ζητά να προσλάβει για τα καταστήματα επιβατικών οχημάτων των μαρκών HONDA και MITSUBISHI στη Θεσσαλονίκη:

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ HONDA MITSUBISHI ((KΩΔ.ΘΕΣΗΣ ΠΚΘ))

Κύριες αρμοδιότητες/Καθήκοντα:

 • Μεγιστοποίηση των ποσοτικών στόχων πωλήσεων αυτοκινήτων και του σχετικού μεριδίου αγοράς των μαρκών ευθύνης.
 • Επίτευξη των στόχων μικτού κέρδους και οικονομικού αποτελέσματος της δραστηριότητας των πωλήσεων αυτοκινήτων.
 • Ανάπτυξη και διεύρυνση πελατολογίου Βορείου Ελλάδος
 • Συντονισμός και εφαρμογή όλων των διαδικασιών που ορίζει ο Όμιλος, με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών.
 • Κινητοποίηση και καθοδήγηση της ομάδας πωλήσεων για μεγιστοποίηση των ποιοτικών δεικτών ικανοποίησης πελάτη.
 • Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, κατά προτίμηση σε Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Marketing. Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4ετών σε αντίστοιχη θέση στον κλάδο του αυτοκινήτου.
 • Ικανότητα αντίληψης οικονομικών αναφορών (P&L) και στόχων.
 • Δυναμική προσωπικότητα με επικοινωνιακές, διαπραγματευτικές ικανότητες και εστίαση στο αποτέλεσμα.
 • Μεθοδικότητα, ευελιξία, δυναμισμός και ανάληψη πρωτοβουλιών.
 • Πελατοκεντρική αντίληψη, Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης και διαχείρισης ομάδων•

Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 • Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office, ειδικότερα Excel & PowerPoint). •Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Ο Όμιλος προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών

-Αποδοχές αναλόγως προσόντων.

 • Δυνατότητα συνεχούς επιμόρφωσης.
 • Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης σε ένα άριστο περιβάλλον εργασίας.

 

Για την αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων παρακαλούμε όπως χρησιμοποιήσετε την ειδικά διαμορφωμένη φόρμα στην επίσημη ιστοσελίδα του Ομίλου μας

:  https://www.saracakis.gr/αποστολή-βιογραφικού/

 

Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια