Πρόγραμμα για 1.100 ανέργους

θέσεις-εργασίας-1
0

Πρόγραμμα για 1.100 ανέργους

Πρόγραμμα για 1.100 ανέργους

Πρόγραμμα για 1.100 ανέργους

Πρόγραμμα προεργασίας για 1.100 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υπέγραψαν τα υπουργεία Οικονομικών και  Εργασίας.

Σκοπός του προγράμματος  είναι:

  • Η προετοιμασία 1.100 εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο ανέργων των ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ που εδρεύουν σε περιοχές αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ηλικίας 18-30 ετών, αποφοίτων τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, σε εργασιακό περιβάλλον του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα ενόψει της ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  •  ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο)
  •  επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημοσίου, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) όπως ισχύει, και σε επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, εφεξής «πάροχοι», στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους 7 μήνες και αφορά σε τοποθέτηση σε θέσεις προεργασίας.

Σχετικά Άρθρα