Πρόγραμμα ” Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία”.

οικονομικο πανεπιστημιο
0

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: “Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία”.

Συμμετέχουν πτυχιούχοι τμημάτων:

 1. Διοίκησης Επιχειρήσεων
 2. Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 3. Οικονομικών Επιστημών
 4. Πολυτεχνικών Επιστημών
 5. Θετικών Επιστημών

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει:

 • Αίτηση (ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή)
 • Βιογραφικό σημείωμα με δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία
 • Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές από καθηγητές ή εργοδότες
 • Αποδεικτικά πολύ καλής γνώσης Αγγλικών
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης – Μερική

Διάρκεια: 18 – 24 μήνες

Δίδακτρα: 5.300 (πλήρους φοίτησης) , 6.000 ευρώ (μερικής)

 • Προθεσμία αποδοχής αιτήσεων του 1ου κύκλου είναι έως την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020
 • Ενώ του 2ου κύκλου είναι έως την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020

Υποβολη Αιτησης