Πρόσληψη αρχιτέκτονα ή πολιτικού μηχανικού ΑΡΣΑΚΕΙΑ – ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ

φιλεκπαιδετυικη
0

Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία (Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία), προκειμένου να προσλάβει αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό με πείρα σε οικοδομικές εργασίες για την Τεχνική Υπηρεσία των Αρσακείων Σχολείων, καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα στα Γραφεία Διοικήσεως τής Εταιρείας (Κοκκώνη 18, Τ.Κ. 154 52, Π. Ψυχικό) μέχρι και την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένες τεχνικές γνώσεις με τουλάχιστον πενταετή εμπειρία, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα (πτυχίο πολιτικού μηχανικού πολυτεχνείου) καθώς και γνώση σε:

– εκπόνηση κατασκευαστικών μελετών και σχεδιασμό οικοδομικών λεπτομερειών, όπως μονώσεων, κουφωμάτων κ.λπ.

– επίβλεψη οικοδομικών εργασιών

– σχεδιασμό με τη χρήση ΗΥ (autocad).

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

– αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

– αντίγραφα τίτλων σπουδών

– βεβαιώσεις προϋπηρεσίας

– συστατικές επιστολές.

Πληροφορίες: Β. Ρουφαγάλης, τηλ.: 210 6755555 (εσωτ. 134)

e-mail: [email protected]