Πωλητής HORECA Αττική

2fb731da67315b61a4a7cebf25f76d34
0

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η εταιρεία ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΒΕΕΚ είναι μια ελληνική εταιρεία με ισχυρή παρουσία στην αγορά τροφίμων και μια από τις πιο σύγχρονες ολοκληρωμένες μονάδες παραγωγής και τυποποίησης κρέατος στην Ελλάδα. Διατηρεί τον πλήρη έλεγχο σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και δεσμεύεται για την ποιότητα, την ασφάλεια και την εξαιρετική γεύση των προϊόντων της. Η εταιρεία εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης με τη λειτουργία των αντίστοιχων εξειδικευμένων μονάδων.

ΤΙ ΨΑΧΝΟΥΜΕ

Η  εταιρεία ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΒΕΕΚ είναι μια εταιρεία, η οποία υπερασπίζεται και προάγει πολιτική ίσων ευκαιριών για τους υποψήφιους εργαζόμενους.

Οι αιτούντες θα λάβουν αμοιβή για απασχόληση ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, φυλής, χρώματος, θρησκείας, εθνικής προέλευσης, γενετικής, αναπηρίας, ταυτότητας φύλου, οικογενειακής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού ή οποιουδήποτε άλλου προστατευμένου χαρακτηριστικού από το ελληνικό δίκαιο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο υποψήφιος αναλαμβάνει την προώθηση των επαγγελματικών προϊόντων μαζικής εστίασης  της εταιρείας  στον Νομό  Αττικής και είναι υπεύθυνος για την επίτευξη του στόχου πωλήσεων της. Ο υποψήφιος θα υπάγεται στο τμήμα Πωλήσεων και θα αναφέρεται στον Διευθυντή Πωλήσεων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Μέριμνα για την άμεση και αποτελεσματική ανάπτυξη και εξυπηρέτηση του υφιστάμενου και δυνητικού πελατολογίου της εταιρίας.
 • Αρμόδιος για τη βέλτιστη διαχείριση και τη καθημερινή παρακολούθηση του πελατολογίου ευθύνης του, με στόχο την ανάπτυξη και την επίτευξη των εμπορικών στόχων της εταιρίας

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Απαραίτητη προϋπηρεσία στην αγορά HO.RE.CA.
 • Προϋπηρεσία και γνώσεις στον κλάδο του κρέατος θα εκτιμηθούν ως επιπρόσθετο προσόν
 • Υπευθυνότητα, συνέπεια και επαγγελματισμός
 • Διαπραγματευτικές δεξιότητες-ικανότητες
 • Ευχάριστη και ενδιαφέρουσα προσωπικότητα
 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ(επιθυμητό προσόν)
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ και εφαρμογών MS Office
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης
 • Bonus με την επίτευξη στόχων
 • Εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο

Κωδικός αναφοράς

ΠΩΛΗΤΗΣ HORECA ΑΤΤΙΚΗ

Κάντε Αίτηση Εδώ