Στέλεχος εξυπηρέτησης εμπορικών συνεργατών 5d8h Call Center Athens, Attica, Greece Full time

ICAP
0

Στέλεχος εξυπηρέτησης εμπορικών συνεργατών 5d8h  Call Center Athens, Attica, Greece Full time

Η ICAP Employment Solutions, για λογαριασμό μεγάλου τραπεζικού οργανισμού, αναζητά υποψηφίους για την κάλυψη θέσεων 8ωρης απασχόλησης στο τμήμα Εξυπηρέτησης Εμπορικών Συνεργατών.

Περιγραφή Θέσης:

Εισερχόμενες κλήσεις απο υφιστάμενο πελατολόγιο, με στόχο την:

 • Εξυπηρέτηση ζητημάτων των τερματικών μηχανημάτων (POS) και των τεχνολογικών εφαρμογών που χρησιμοποιούν οι εμπορικοί συνεργάτες
 • Ενημέρωση για συναλλαγές των POS
 • Προώθηση αιτημάτων για τους εμπορικούς συνεργάτες
 • Παροχή τεχνικής υποστήριξης
 • Επίλυση προβλημάτων τερματικών (POS)
 • Διαχείριση παραπόνων
 • Ενημέρωση για νέα προϊόντα και υπηρεσίες

Requirements

 • Ικανότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες 24×7
 • Άνεση στην επικοινωνία
 • Πελατοκεντρική προσέγγιση
 • Καλή γνώση αγγλικών (προφορικά και γραπτά)
 • Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ
 • Απόφοιτος Λυκείου
 • Σπουδές σε Θετικές η Τεχνολογικές Επιστήμες καθώς και εμπειρία σε παρόμοιο αντικείμενο, θα εκτιμηθούν.

Benefits

 • Αμειβόμενη εκπαίδευση με οπτικοακουστικό υλικό σε σύγχρονες εγκαταστάσεις
 • Σταθερές μηνιαίες απολαβές και ασφάλιση, με την αξιοπιστία ενός μεγάλου Οργανισμού
 • Μηνιαίο Βonus βάσει επίτευξης στόχου
 • Επιπρόσθετο Ιδιωτικό Ομαδικό Ασφαλιστήριο με αξιόλογες παροχές στον Κλάδο Υγείας
 • Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, εύκολα προσβάσιμο με ΜΜΜ
 • Προγράμματα Υποστήριξης Εργαζομένων (EAP)
 • Συνεχής Εκπαίδευση
 • Προοπτικές ανάπτυξης καριέρας & εξέλιξης εντός της εταιρείας

Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ