Στέλεχος Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών 5d8h (τραπεζικά προϊόντα) RFPD0603 Call Center Athens, Attica, Greece Full time

ICAP2
0

Στέλεχος Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών 5d8h (τραπεζικά προϊόντα) RFPD0603 Call Center Athens, Attica, Greece Full time

Η ICAP Employment Solutions, για λογαριασμό μεγάλου τραπεζικού οργανισμού, αναζητά υποψηφίους για την κάλυψη θέσεων 8ωρης απασχόλησης στο τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

Περιγραφή Θέσης:

Εισερχόμενες κλήσεις απο υφιστάμενο πελατολόγιο, με στόχο την:

 • Διαχείριση θεμάτων πελατών μέσω τηλεφώνου, email ή διαδικτυακής συνομιλίας
 • Ενημέρωση των υφιστάμενων και δυνητικών πελατών για προϊόντα και υπηρεσίες
 • Πληροφόρηση για καταθετικά και χορηγητικά προϊόντα
 • Διαχείριση παράπονων πελατών και επίλυση προβλημάτων
 • Διασταύρωση πώλησης ,προϊόντων και υπηρεσιών

Requirements

 • Ικανότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες 24×7
 • Άνεση στην επικοινωνία
 • Πελατοκεντρική προσέγγιση
 • Καλή γνώση αγγλικών (προφορικά και γραπτά)
 • Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ
 • Απόφοιτος Λυκείου
 • Σπουδές οικονομικής κατεύθυνσης καθώς και εμπειρία σε παρόμοιο αντικείμενο, θα εκτιμηθούν

Benefits

 • Αμειβόμενη εκπαίδευση με οπτικοακουστικό υλικό σε σύγχρονες εγκαταστάσεις
 • Σταθερές μηνιαίες απολαβές και ασφάλιση, με την αξιοπιστία ενός μεγάλου Οργανισμού
 • Μηνιαίο Βonus βάσει επίτευξης στόχου
 • Επιπρόσθετο Ιδιωτικό Ομαδικό Ασφαλιστήριο με αξιόλογες παροχές στον Κλάδο Υγείας
 • Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, εύκολα προσβάσιμο με ΜΜΜ
 • Προγράμματα Υποστήριξης Εργαζομένων (EAP)
 • Συνεχής Εκπαίδευση
 • Προοπτικές ανάπτυξης καριέρας & εξέλιξης εντός της εταιρείας

Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

APPLY HERE