Στελέχη Τηλεφωνικών Πωλήσεων Athens, Attica, Greece Full time

0 (4)
0

Στελέχη Τηλεφωνικών Πωλήσεων Athens, Attica, Greece Full time

Description

Η lmw αναζητά εκ μέρους πολυεθνικής εταιρείας στελέχη τηλεφωνικής προώθησης προϊόντων κινητής και σταθερής, πλήρους απασχόλησης.

Αρμοδιότητες:

 • Τηλεφωνική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών σε υφιστάμενο πελατολόγιο
 • Χρήση ηλεκτρονικού συστήματος για την καταχώρηση και παρακολούθηση των πληροφοριών

Requirements

 • Πολύ καλή χρήση Η/Υ
 • Γνώση Αγγλικών
 • Δυνατότητα εργασίας σε καθεστώς κυλιόμενου ωραρίου
 • Επιθυμητή προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε τηλεφωνικές πωλήσεις

Δεξιότητες:

 • Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Ευχάριστη προσωπικότητα και ομαδικό πνεύμα

Benefits

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλιση
 • Bonus παραγωγικότητας βάσει μηνιαίας στοχοθεσίας
 • Συνεχή εκπαίδευση σε τεχνικές διατήρησης πελατών
 • Προοπτικές εξέλιξης σε πιο σύνθετους ρόλους

APPLY HERE