Σύμβουλος Πωλήσεων με έδρα το νομό Αχαΐας. Σύμβουλος Πωλήσεων με έδρα το νομό Αιτωλοακαρνανίας

Duro-Stick
0

Σύμβουλος Πωλήσεων με έδρα το νομό Αχαΐας

Σύμβουλος Πωλήσεων με έδρα το νομό Αιτωλοακαρνανίας

Εσείς: 

 • Είστε επικοινωνιακό άτομο;
 • Σας χαρακτηρίζει η οργάνωση;
 • Είστε φιλόδοξος/η και επιθυμείτε την προσωπική σας ανάπτυξη;

Περιγραφή θέσης / Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση και εξυπηρέτηση πελατολογίου
 • Διεύρυνση συνεργασιών
 • Επίτευξη στόχων

Απαιτήσεις – Απαραίτητα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών στον χώρο των πωλήσεων
 • Επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Δυνατότητα ταξιδιών (τουλάχιστον 5 ημέρες τον μήνα)
 • Επιθυμητή γνώση CRM
 • Η εμπειρία τεχνικών γνώσεων για τη δημιουργία, τη συντήρηση ή την ανακαίνιση μιας οικοδομής θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν (αλλά όχι απαραίτητο)

Προσφέρονται:

 • Συνεχής και υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στην γκάμα των προϊόντων μας και τις τεχνικές πώλησης
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Μηνιαίος μισθός και bonus επί των πωλήσεων
 • Εταιρικό αυτοκίνητο
 • Εταιρικό τηλέφωνο (κινητό) και tablet


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ελληνική γλώσσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση

 [email protected] 

αναφέροντας τον κωδικό της αγγελίας που σας ενδιαφέρει, ήτοι ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΧΑΪΑΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Η λήψη των βιογραφικών σημειωμάτων ακολουθεί ρητά τις οδηγίες του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Κάθε αίτηση και βιογραφικό σημείωμα που αποστέλλεται στην εταιρεία DUROSTICK θεωρούνται άκρως εμπιστευτικά, φυλάσσονται και αξιολογούνται με μόνο σκοπό την ενδεχόμενη συνεργασία με την εταιρεία DUROSTICK. Κάθε πληροφορία που παρέχετε σε εμάς, μέσω της αποστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση / θέσεις εργασίας στη DUROSTICK, διατηρείται στη βάση υποψηφίων της εταιρείας μας για 2 χρόνια από την ημερομηνία αποστολής και όλα τα στοιχεία αξιολογούνται μόνο από τα εξουσιοδοτημένα στελέχη της DUROSTICK. 

Ο εκάστοτε υποψήφιος δύναται να ενημερωθεί για τα στοιχεία που διατηρούμε στη βάση βιογραφικών της εταιρείας, να τα διορθώσει, αλλάξει ή καταργήσει με την αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο [email protected]