«Τέλος χρόνου» και για τις αιτήσεις για τα 800 ευρώ στις επιχειρήσεις

workenter_euro_0
0

«Τέλος χρόνου» και για τις αιτήσεις για τα 800 ευρώ στις επιχειρήσεις

Έκλεισε το σύστημα υποδοχής αιτήσεων για την επιστρεπτέα προκαταβολή – πάνω από 100.000 επιχειρήσεις ολοκλήρωσαν την αίτησή τους – Από σήμερα οι αιτήσεις για €400 σε μακροχρόνια άνεργους μέσω ΟΑΕΔ

Σε πλήρη εξέλιξη μπαίνουν πλέον τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων, όσο πλησιάζει και ο χρόνος για σταδιακή άρση του «λουκέτου» της αγοράς.

Μετά το πέρας των αιτήσεων για την επιστρεπτέα προκαταβολή 1 δισ. ευρώ σε πάνω από 100.000 επιχειρήσεις  (με τις πρώτες καταβολές  να αναμένονται από τα τέλη της εβδομάδος ή τις αρχές της επόμενης), ολοκληρώνονται μέχρι Πέμπτη 24/4 και οι αιτήσεις πάνω από 500.000 επαγγελματιών και επιχειρήσεων κάθε μορφής (εκτός από ΑΕ) για την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800 ευρώΣήμερα ξεκινούν και οι αιτήσεις για 400 ευρώ σε μακροχρόνια άνεργους μέσω ΟΑΕΔ.

Όλα τα μέτρα για τις επιχειρήσεις περνούν  μέσα από την εφαρμογή του Διδακτικού τόπου της ΑΑΔΕ  aade.gr/mybusinesssupport.

Δικαιούχοι και προϋποθέσεις αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι:

– ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι
– ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων,
– επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης εταρείας, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής (ΙΚΕ), με μέχρι και πέντε (5) εργαζόμενους ή χωρίς καθόλου εργαζομένους,
εφόσον έχουν έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και ενεργό στις 20.3.2020 Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) έναν από τους αναγραφόμενους στον πίνακα της ΚΥΑ 39162/16.4.2020, είτε ως κύριο ή ως δευτερεύοντα του οποίου τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.3.2020.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ, προϋποθέσεις αποζημίωσης ειδικού σκοπού, οι οποίες πρέπει να πληρούνται σωρευτικά, είναι:

-να έχουν υποβάλει μέχρι και τις 20.3.2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, με ποσό ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 της δήλωσης Ε3) μεγαλύτερο του μηδενός.

-να έχουν υποβάλει μέχρι και τις 16.4.2020 όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για τις φορολογικές περιόδους από 1.1.2018 μέχρι και 29.2.2020.

-να μην βγήκαν σε αδράνεια από 1.4.2019 έως τις 16.4.2020, σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ 39162/16-4-2020.

– αν πρόκειται για επιχείρηση με έναρξη εργασιών μέχρι και τις 31.3.2019, να μην έχει υποβάλει, μέχρι και τις 16.4.2020, συνεχώς πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ με μηδενικά έσοδα για όλες τις φορολογικές περιόδους από 1.4.2019 μέχρι και τις 29.2.2020.

-να μην έχει ανασταλεί η χρήση του ΑΦΜ τους για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών

Η αποζημίωση πρέπει να επιστραφεί, εάν η επιχείρηση:

-καταγγείλει συμβάσεις εργασίας εργαζομένων της που έχουν τεθεί αναστολή ή
-δεν διατηρήσει τον αριθμό θέσεων εργασίας.