Τμήμα Τιμολόγησης – Έκδοσης Φορτωτικών

ΚΑΣΟΥΔΑΚΗΣ
0

Τμήμα Τιμολόγησης – Έκδοσης Φορτωτικών

Η εταιρία ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗ Α.Ε. στον Ασπρόπυργο που δραστηριοποιείται στον κλάδο των μεταφορών, αναζητά υποψήφιους για το ΤΜΗΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΕΚΔΟΣΗΣ ΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ με προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση και εμπειρία στον κλάδο των μεταφορών.

 

Responsibilities

Βασικά καθήκοντα:

  • Διαχείριση & προετοιμασία συνοδευτικών μεταφοράς αγαθών
  • Έκδοση φορτωτικών
Basic Requirements
  • Άριστες γνώσεις τιμολόγησης και έκδοσης φορτωτικών.
  • Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.
  • Άριστη γνώση προγραμμάτων MS Office και μηχανογραφικών εφαρμογών ERP.
  • Ικανότητα συνεργασίας και πνεύμα ομαδικότητας.
  • Προσανατολισμός στην λεπτομέρεια, μεθοδικότητα και αναλυτική σκέψη.
  • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση σε απαιτητικό περιβάλλον.
Good to have
  • Εμπειρία στον κλάδο των μεταφορών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα αναφέροντας τον κωδικό της θέσης: Τ 0320 μέσω:

email: [email protected]

fax: 2105596920