ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΌ Γραφείο με έδρα την Μύκονο, ζητάει νέο/α , για εργασία ώς ταξιδιωτικό Πράκτορα.

/wp-jobhunt-users/laganas-zante-5-270×203
0

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΌ Γραφείο με έδρα την Μύκονο, ζητάει νέο/α , για εργασία ώς ταξιδιωτικό Πράκτορα.

Απαραίτητη η καλή γνώση Forth CRS και τουλάχιστον της Αγγλική Γλώσσας και Ηλ. Υπολογιστή.

Επιθυμητή η γνώση Amadeus και δίπλωμα οδήγησης.

Η εργασία αφορά την Μύκονο, και είναι πλήρους απασχόλησης.

Επικοινωνία ΜΟΝΟ με αποστολή βιογραφικού ,

στο email hr@silverblue.gr,  με την ένδειξη “MYKONOS 2020”

http://www.silverblue.gr