Υπάλληλος για Πωλήσεις

0 (3)
0

CANCO INTERNATIONAL FORWARDERS S.A, η οποία έχει μια άκρως επιτυχή και δυναμική θέση στον χώρο των διεθνών μεταφορών και Logistics (3pl) από το 1988, έχοντας ένα εκτενές και αξιόπιστο δίκτυο ανταποκριτών στην Ευρώπη, με γνώμονα την συνεχή ενίσχυση του πελατολογίου και των υπηρεσιών της, αναζητεί :

ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Έρευνα αγοράς, στοχοποίηση και δημιουργία λίστας υποψήφιων πελατών.
 • Συνεχής παρακολούθηση (follow-up) και ενημέρωση των πελατών.
 • Άμεση επικοινωνία με νέους και υπάρχοντες πελάτες, δημιουργία προσφορών, κλείσιμο ραντεβού.
 • Συνεχής αλληλεπίδραση με το Operations Department και με την Διοίκηση της εταιρείας.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Aπόφοιτος,-η ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής εξωτερικού
 • Ισχυρές επικοινωνιακές ικανότητες, πνεύμα ομαδικότητας, φιλοδοξία και δυνατότητα θέσπισης και επίτευξης στόχων.
 • ΜS Office ( Excel, Word, Οutlook )
 • Eπιθυμητή η γνώση Αγγλικών ή και άλλης γλώσσας ( Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά)
 • Eπιθυμητή, αν και όχι απαραίτητη, προϋπηρεσία στον κλάδο των μεταφορών & logistics

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
 • Ευέλικτο πακέτο αποδοχών

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Τηλέφωνο: +30 22950 44107

Κάντε Αίτηση Εδώ