Υπάλληλος Διαχείρισης Εξωτερικών Συνεργατών – Αθήνα

logo-randstad-sd
0

Περιγραφή εργασίας

Έχεις γνώσεις στον τραπεζικό τομέα και θες να επεκταθείς σε αυτόν ως Υπάλληλος Διαχείρισης Εξωτερικών Συνεργατών; Γνωρίζεις  πολύ καλά τον τομέα των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε τραπεζικά προϊόντα ιδιωτών;  Θέλεις να γίνεις μέλος μεγάλης πολυεθνικής εταιρία ως Operations Υπάλληλος Διαχείρισης Εξωτερικών Συνεργατών; Μην χάσεις την ευκαιρία να κάνεις την αίτηση σου!

παροχές

Η εταιρεία για τη θέση Υπάλληλος Διαχείρισης Εξωτερικών Συνεργατών προσφέρει:

 • Ένα σύγχρονο πολυεθνικό εργασιακό περιβάλλον με ανταγωνιστικές μισθολογικές αποδοχές.
 • Bonus επιβράβευσης σύμφωνα με την απόδοση της παραγωγικότητας.
 • Συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση σύμφωνα με την πολιτική της πολυεθνικής εταιρείας.
 • Τις πιο σύγχρονες διεθνείς πρακτικές και τεχνικές διαχείρισης δεδομένων.
 • Εύκολη πρόσβαση μέσω ΜΜΜ.

αρμοδιότητες

Για να διεκδικήσεις την θέση Υπάλληλος Διαχείρισης Εξωτερικών Συνεργατών χρειάζεται να έχεις:

 • Παρακολούθηση δικτύου εξωτερικών συνεργατών για την ορθότητα των εργασιών οριστικής και προσωρινής καθυστέρησης προϊόντων ιδιωτών
 • Ευθύνη της πλήρους και ορθής εφαρμογής του μοντέλου ανάθεσης, αξιολόγησης και απόδοσης
 • Διασφάλιση διαμόρφωσης βέλτιστης πρότασης προς διαπραγμάτευση από τα κανάλια ανάθεσης ( εξωτερικοί συνεργάτες και εσωτερική ομάδα ) λαμβάνοντας υπόψη την πιστωτική πολιτική της τράπεζας
 • Υποβολή εισηγήσεων ,παρακολούθηση της τιμολογιακής πολιτικής ανά προσφερόμενη υπηρεσία, τακτή αξιολόγηση για αναθεώρηση του μοντέλου (όπου αυτό απαιτείται)
 • Αξιολόγηση νέων εταιρειών που επιθυμούν συνεργασία, καθώς και εισηγήσεις για νέες συνεργασίες
 • Συνεργασία με τις εμπλεκόμενες Μονάδες για τον συντονισμό των εργασιών
 • Παρακολούθηση και ανάλυση στατιστικών

προσόντα

Για να διεκδικήσεις την θέση Υπάλληλος Διαχείρισης Εξωτερικών Συνεργατών χρειάζεται να έχεις:

 • Γνώση του αντικειμένου και των εργασιών των καθυστερήσεων ιδιωτών
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Αναλυτική σκέψη και κριτική ικανότητα
 • Συνεργασία και ομαδικότητα
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και λήψης αποφάσεων

πληροφορίες

Χρειάζεσαι περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις για την θέση Υπάλληλος Διαχείρισης Εξωτερικών Συνεργατών; Μπορείς να ζητήσεις τη Βασιλείου Άννα ή να στείλεις email στο [email protected] Κάνε την αίτησή σου τώρα!

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

 

Κάντε Αίτηση Εδώ