Υπαναχώρηση επιχειρήσεων από εγγυημένα δάνεια ΕΑΤ

ΧΡΗΜΑΤΑ-3-9
0

Υπαναχώρηση επιχειρήσεων από εγγυημένα δάνεια της ΕΑΤ – Μέχρι 15/9 η χορήγηση των νέων εγγυήσεων

Της Νένας Μαλλιάρα

Επιστολές υπαναχώρησης από δάνεια με εγγύηση της Αναπτυξιακής Τράπεζας, λαμβάνουν οι τράπεζες από, μικρές κυρίως, επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, πρόκειται για δάνεια που έχουν ήδη εγκριθεί και οι επιχειρήσεις δηλώνουν στις τράπεζες πως δεν επιθυμούν να εκταμιεύσουν, αναβάλλοντας την προοπτική του δανεισμού τους για το επόμενο έτος.

Οι δηλώσεις υπαναχώρησης αναφέρουν πως δεν υφίσταται ανάγκη δανεισμού στην παρούσα φάση και αν αυτή διαπιστωθεί στο μέλλον,

θα επανεξεταστεί σε συνεννόηση με την τράπεζα και εκτός του εγγυοδοτικού προγράμματος της Αναπτυξιακής Τράπεζας

που “τρέχει” μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Η υπαναχώρηση επιχειρήσεων από εγγυημένα δάνεια που έχουν εγκριθεί και για τα οποία η ζήτηση που είχε εκδηλωθεί ήταν τεράστια,

υποδηλώνει ότι αρκετές επιχειρήσεις, κυρίως του τουριστικού κλάδου, προτίμησαν να μην λειτουργήσουν και να μην επιβαρυνθούν με δανεισμό,

παρά τους ευνοϊκούς όρους.

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τράπεζες, πάντως, κάθονται σήμερα το πρωί στο “τραπέζι” (τηλεδιάσκεψη)

προκειμένου να αποτιμήσουν την κατάσταση και να συζητήσουν την επόμενη φάση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων

της κυβέρνησης για τη στήριξη των επιχειρήσεων.

Οι τράπεζες αναμένουν το άνοιγμα της δεύτερης φάσης του προγράμματος εγγυοδοσίας της ΕΑΤ μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου,

ενώ την πρώτη εβδομάδα Σεπτεμβρίου αναμένουν από την ΕΑΤ να βγάλει ως προϊόν το “νέο ΤΕΠΙΧ ΙΙ”. Πρόκειται για την επέκταση του ΤΕΠΙΧ ΙΙ

κατά 603 εκατ. ευρώ (από 400 εκατ. σε 1,003 δισ. ευρώ) που ενέκρινε το Υπουργείο Ανάπτυξης προκειμένου να καλυφθεί η υπερβάλλουσα ζήτηση που είχε εκδηλωθεί.

Την προοπτική επέκτασης του προγράμματος είχε επισημάνει εγκαίρως το Capital.gr, αναφέροντας επιπλέον σε ρεπορτάζ της 10ης Ιουλίου

ότι οι όροι συμμετοχής τραπεζών και Δημοσίου στην επέκταση του προγράμματος δεν θα είναι στην προηγούμενη αναλογία 60% – 40%, αλλά οι τράπεζες

θα συμμετέχουν συνεισφέροντας το 95% και η Αναπτυξιακή Τράπεζα θα καλύψει το υπόλοιπο 5% για την επιδότηση των τόκων δύο ετών των δανείων που θα δοθούν.

Η μεγαλύτερη συμμετοχή των τραπεζών ήταν απαραίτητη λόγω της έλλειψης περαιτέρω διαθέσιμων πόρων από πλευράς Δημοσίου

για να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση από πλευράς επιχειρήσεων. Υπενθυμίζεται ότι τα εγκεκριμένα αιτήματα επιχειρήσεων

για δανειοδότηση από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ ανέρχονται σε 12.900, με το συνολικό αιτούμενο ποσό στα 1,8 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι το ΤΕΠΙΧ ΙΙ απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εξαιρουμένων επιχειρήσεων του πρωτογενή τομέα,

της αλιείας και των ιχθυοκαλλιεργειών.Καλύπτει ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης για την ενίσχυση της ρευστότητας

των επιχειρήσεων που υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις από την εξάπλωση του Covid – 19, παρέχοντας 100% επιδότηση

(από την ΕΑΤ) των τόκων του δανείου για τα 2 πρώτα χρόνια και 40% επιδότηση των τόκων του δανείου για την υπόλοιπη διάρκεια

και χωρίς εισφορά του νόμου 128/75.Το ποσό χρηματοδότησης που μπορεί να χορηγηθεί φτάνει μέχρι τα 500.000 ευρώ

και η διάρκεια χρηματοδότησης από 2 έως 5 χρόνια.

Στροφή στις ΜμΕ και από το πρόγραμμα εγγυοδοσίας της ΕΑΤ

Εν τω μεταξύ, μεγαλύτερο βάρος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναμένεται να δώσει η δεύτερη φάση του Ταμείου Εγγυοδοσίας της ΕΑΤ,

χορηγώντας επιπλέον ποσό εγγυήσεων 1 δις. ευρώ, με συνολική μόχλευση ρευστότητας 3,5 δις. ευρώ.
Στην πρώτη φάση του προγράμματος τα ποσά εγγυήσεων που δόθηκαν στις τράπεζες αναλογούσαν σε δάνεια 1,040 δις. ευρώ

για την Τράπεζα Πειραιώς, 818 εκατ. ευρώ για την Εθνική Τράπεζα, 796 εκατ. ευρώ για την AlphaBank και 769 εκατ. ευρώ για τη Eurobank.

Στην πρώτη φάση, το ποσό των εγγυήσεων του 1 δις. ευρώ είχε μοιραστεί εξίσου σε μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις,

ενώ στη δεύτερη φάση του προγράμματος που αναμένεται μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, η αναλογία θα είναι 80% υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι με το εγγυοδοτικό πρόγραμμα της Αναπτυξιακής Τράπεζας, οι επιχειρήσεις μπορούν να λαμβάνουν

από τις τράπεζες δάνειο για κεφάλαιο κίνησης. Το ποσοστό εγγύησης για κάθε δάνειο επιλέξιμης επιχείρησης ανέρχεται σε 80%.

Η εγγύηση αφορά νέα δάνεια (όχι αναχρηματοδότηση υφιστάμενων) που θα χορηγηθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020,

με διάρκεια έως 5 έτη. Θα καλύπτει το κάθε δάνειο καθ’ όλη τη διάρκειά του, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε οφειλής.

Το ύψος του ποσού δανείου που θα μπορούν να χορηγήσουν οι τράπεζες με εγγύηση της ΕΑΤ δεν θα πρέπει να υπερβαίνει

το ένα από τα παρακάτω, όποιο είναι μεγαλύτερο:

1)   Το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης για το 2019. Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν

μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, το ανώτατο δάνειο δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατ’ εκτίμηση ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας,
ή

2)  Το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 2019,
ή

3)   Μετά από τεκμηρίωση και βάσει αιτιολόγησης και σχεδίου που καθορίζει τις ανάγκες ρευστότητας του δικαιούχου,

το ποσό του δανείου μπορεί να αυξηθεί πέραν των ανωτέρω ορίων για να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας

από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες για τη μικρομεσαία επιχείρηση

και τον αυτοαπασχολούμενο και για τους επόμενους 12 μήνες για μεγάλη επιχείρηση.

Σχετικά Άρθρα