Χειριστής Γραμμής Παραγωγής/Συσκευασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΑΘΗΝΑ

Certified-Production-Technician-300×336
0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 

Εταιρεία πελάτης μας, πολυεθνική φαρμακευτική, ενδιαφέρεται να προσλάβει χειριστές γραμμών παραγωγής για το εργοστάσιο της στην Νοτιοανατολική Αττική.

Χειριστής  Γραμμής Παραγωγής/Συσκευασίας

(κωδ. αγγ. ΧΓΠ_0220)

Περιγραφή Θέσης                   

Η/Ο κάτοχος της θέσης έχει την ευθύνη για τον χειρισμό και τη ρύθμιση μηχανών παραγωγής/συσκευασίας τηρώντας τις διαδικασίες που διέπουν τους κανόνες καλής παρασκευής, υγιεινής και ασφάλειας.

Προσόντα

  • Απόφοιτοι Τεχνικών Σχολών, ΤΕΙ κλάδων Μηχανολογίας / Ηλεκτρολογίας / Αυτοματισμών
  • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή
  • Βασικό επίπεδο Αγγλικών και γνώση χρήσης Η/Υ
  • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο
  • Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας

Η εταιρεία προσφέρει δυνατότητες εξέλιξης σε ένα σύγχρονο πολυεθνικό περιβάλλον και ανταγωνιστικές αποδοχές.

 

Αποστολη Βιογραφικου