10 ανοιχτά προγράμματα ΟΑΕΔ

οαεδ 2ece16c_XL
0

10 ανοιχτά προγράμματα ΟΑΕΔ

10 ανοιχτά προγράμματα ΟΑΕΔ

10 ανοιχτά προγράμματα ΟΑΕΔ

 

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται 10 προγράμματα του ΟΑΕΔ για την υποβολή αιτήσεων ενδιαφέροντος.

Σημειώστε τα προγράμματα που μπορείτε να υποβάλλετε άμεσα συμμετοχή:

  • Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων Πτυχιούχων 22-29 ετών
  • Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων 18-19 ετών
  • Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων 30 ετών και άνω
  • Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρονίων Ανέργων 55-67 ετών
  • Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων και Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)
  • Πρόγραμμα Attica Publishing
  • Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων σε Κλάδους Έξυπνης Εξειδίκευσης
  • Πρόγραμμα Επιταγής Επανένταξης στην Αγορά Εργασίας
  • Πρόγραμμα Δεύτερης Επιχειρηματικής Ευκαιρίας
  • Πιλοτικό Πρόγραμμα Ελευσίνας

Όλα τα ανοικτά προγράμματα μπορείτε να τα δείτε στην ιστοσελίδα www.oaed.gr

 

 

Σχετικά Άρθρα