10 Διασώστες στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

εκαβ
0

10 Διασώστες στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREGV-A-ΕΛΛΑΔΑ- ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 με τίτλο «Περίθαλψη αδύναμων προσφύγων και διακομιδές ασθενών μέσω θάλασσας – Π.Α.Ι.ΩΝ.ΑΣ.» ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου μεταξύ του ΕΚΑΒ και δέκα (10) Διασωστών διάρκειας ενός (1) έτους.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 26η Μαρτίου 2020, ημέρα Πέμπτη.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ