100 προσλήψεις στη ΔΕΗ (ΑΣΕΠ)

δεη
0

ΔΕΗ

100 προσλήψεις στη ΔΕΗ (ΑΣΕΠ)

 

Ειδικότητες, προθεσμίες:

Νέες προσλήψεις θα γίνουν άμεσα στη ΔΕΗ.

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Συγκεκριμένα, ζητούνται 100 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων.

Οι ειδικότητες που ζητούνται:

 • Μηχανοτεχνικοί
 • Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών
 • Μηχανικός ειδικότητας Μηχανολόγος
 • Διοικητικό – Οικονομικό Προσωπικό
 • Υπάλληλος Γραφείου Λογιστικού
 • Τεχνικοί Επιμελητές
 • Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
 • Φύλακες
 • Οδηγοί
 • Τραπεζοκόμοι
 • Καθαριστές

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 – 65 ετών.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

Την πρόσληψη 11 υπαλλήλων προωθεί μέσω ΑΣΕΠ, η ΔΕΗ Μεγαλόπολης.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ειδικότητες που ζητούνται

 • ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (2 θέσεις)
 • ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός (1 θέση)
 • ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (1 θέση)
 • ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός (1 θέση)
 • ΔΕ Τεχνικός Επιμελητής (1 θέση)
 • ΔΕ Φύλακες (2 θέσεις)
 • ΔΕ Οδηγός, Μηχανοδηγός – Χειριστής (1 θέση)
 • ΥΕ Τραπεζοκόμος (1 θέση)
 • ΥΕ Καθαρίστρια (1 θέση)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως και 17 Αυγούστου 2020.

Την πρόσληψη 89 υπαλλήλων προωθεί μέσω ΑΣΕΠ, η ΔΕΗ σε δήμους της χώρας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ειδικότητες που ζητούνται

 • ΔΕ Μηχανοτεχνικοί (50 θέσεις)
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών (32 θέσεις)
 • ΤΕ Μηχανικός ειδικότητας Μηχανολόγος (3 θέσεις)
 • ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικού – Οικονομικού) (2 θέση)
 • ΤΕ Υπάλληλος Γραφείου (Λογιστικού) (2 θέση)
 • ΔΕ Τεχνικός Επιμελητής (1 θέση)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως και 13 Αυγούστου 2020.

100 προσλήψεις στη ΔΕΗ (ΑΣΕΠ)

Πηγή: workenter.gr

ergasia.gr