1142 προσλήψεις στο Άθληση για Όλους

programmata-athlisis-gia-olous
0

Πράσινο φως για 1142 προσλήψεις για το Άθληση για Όλους, η κατανομή ανά δήμο –

Σωτήρης Μπέσκος

Πράσινο φως για 1142 προσλήψεις για το Άθληση για Όλους, η κατανομή ανά δήμο 1142 προσλήψεις στο Άθληση για Όλους

1142 προσλήψεις στο Άθληση για Όλους

Στην έγκριση κατανομής θέσεων για προσλήψεις Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών,
που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) την περίοδο 2020-21»  προχώρησε το υπουργείο Εσωτερικών

Συγκεκριμένα εγκρίνεται η κατανομή Χιλίων Εκατό Σαράντα Δύο (1.142) θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής κατ’ ανώτατο όριο, με σκοπό τη στελέχωση των ΟΤΑ Α’ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών,
που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2020-21, όπως αυτές αξιολογούνται και προτείνονται προς έγκριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,
διά της Δ/νσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων.

Οι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής επιλέγονται βάσει του Οργανωτικού Πλαισίου Π.Α.γ.Ο και υπογράφουν σύμβαση εργασίας με το φορέα υλοποίησης του προγράμματος, διάρκειας έως 8 μήνες, στην οποία καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση,
βάσει της κείμενης νομοθεσίας

Οι ανωτέρω θέσεις κατανέμονται,κατ’ ανώτατο όριο, ως ακολούθως:

1142 προσλήψεις στο Άθληση για Όλους

1142 προσλήψεις στο Άθληση για Όλους

ΠΗΓΗ

ευρεση εργασιας στο ergasia.gr

Σχετικά Άρθρα