12 προσλήψεις στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού

agiwnanargyrwn
0

Ανακοίνωση με αριθ. πρωτ.. 2840/12.02.2020

 Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ  ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων καλλιτεχνικού προσωπικού  για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Πολιτισμού  περιόδου 2020-2021  του δήμου μας.

Η έναρξη της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων των υποψηφίων αρχίζει την Τρίτη 25.02.2020 & λήγει την Πέμπτη, 05.03.2020

Συνημμένα :

1.Ανακοίνωση (pdf)

2. Αίτηση (pdf)