192 εποχικοί σε δυο νοσοκομεία

proslipseis-nosokomeia
0

Σε προσλήψεις εποχικού προσωπικού προχωρούν δυο μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας.

Πιο αναλυτικά,

το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών  «Δρομοκαΐτειο» θα ενισχυθεί με 95 άτομα

και το  ΓΝ Αθηνών Κοργιαλένειο – Μπενάκειο με 97 άτομα.

Όσοι προσληφθούν θα υπογράψουν ετήσιες συμβάσεις εργασίας.

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

1. χρόνος ανεργίας (4 μήνες),

2. ανήλικα τέκνα,

3. βαθμός βασικού τίτλου [Δεν βαθμολογείται όταν απαιτείται τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)],

4. εμπειρία ομοειδής με την εκάστοτε ειδικότητα [συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 240 μήνες]

4.α. Κτηθείσα σε χώρους παροχής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (έως 120 μήνες)

4.β.Κτηθείσα σε χώρους παροχής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον ιδιωτικό τομέα (έως 120 μήνες),

5. αναπηρία υποψήφιου με ποσοστό τουλάχιστον 50%, 6. αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών  «Δρομοκαΐτειο»

  • Καθαριστών -ριων                       56
  • Τραπεζοκόμων                             27
  • Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων         12

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στις ακόλουθες διευθύνσεις:

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.», ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 2 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11526, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμματείας, υπόψη κας Λασκαρίδου Θεανώ (τηλ. επικοινωνίας: 213-2068919).

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών  «Δρομοκαΐτειο»: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 374 ΧΑΙΔΑΡΙ – ΑΤΤΙΚΗ ,ΤΚ 12462, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας: 2132054186, 2132054107, 2132054252).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΓΝ Αθηνών Κοργιαλένειο – Μπενάκειο

  • ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας        8
  • ΥΕ Προσωπικό Φύλαξης                10
  • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας  64
  • ΔΕ Μαγείρων    3
  • ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Τραπεζοκόμων -Σερβιτόρων) 12