2 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού

0

2 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

1 ΔΕ Ηλεκτρολόγος
1 ΔΕ Τεχνικός Υδραυλικός

Αναλυτικότερα στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Τηλέφωνο:
213 2014737, 213 2014765

Επισυναπτόμενο αρχείο: